Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Myslím, že pro současnou náladu ve společnosti platí více než naléhavě jedna z myšlenek zakladatele, novodobého olympismu Pierre de Coubertina o tom, že sportovní hry by kromě poměřování fyzické zdatnosti měly kultivovat stejnou měrou tělo i ducha a ve svém širším kontextu by měly napomáhat vzájemnému porozumění, přátelství a mírovému soužití.
A věřím, že tuto filozofii naplní v průběhu příštího týdne i 20. Olympijské hry dětí a mládeže, které má čest spolupořádat a hostit náš kraj.
Přijďte ji podpořit i Vy a pomozte spolu s mladými závodníky vytvořit neopakovatelnou atmosféru, která bude pro účastníky povoleným dopingem, pro diváky nezapomenutelným zážitkem a pro další mladé sportovce motivací do budoucna. Náš olympijský oheň vzplane 22. ledna ve Špindlu a fandit můžete přijet nejen tam, ale i do Vrchlabí, Nové Paky či Trutnova ve dnech 23. – 26. ledna (de rozpisu jednotlivých disciplín).
Program a další důležité informace naleznete na: http://www.olympijskytym.cz/. ⛷⛸…