Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Projekt přeměny objektů staré elektrárny na galerii moderního umění EPO1 v Trutnově, za níž stojí manželé Rudolf a Renata Kasperovi, se v budoucnu bezpochyby stane další součástí rodinného stříbra nejen Královéhradeckého kraje, ale věřím, že vzbudí zájem i za hranicemi naší země.
Proto mi bylo včera velkou ctí, přijmout pozvání na její slavnostní otevření a pogratulovat oběma osobně. Toho, čeho si ale na tomto projektu vážím nejvíce je, že jsou mezi námi takoví lidé jako manželé Kasperovi, kteří namísto toho, aby po právu využili prosperity své třicet let se rozvíjející úspěšné firmy pro svůj osobní komfort, investují své prostředky do snahy zachránit či vytvořit nové trvalé hodnoty, jež budou mít svůj význam i pro budoucí generace. A jsem hrdý na to, že řada z nich, tak jako právě Kapserovi, je právě v našem kraji.
Tak ještě jednou, ať je galerie EPO1 stejně úspěšná jako ostatní z projektů Rudolfa Kaspera a jeho rodiny.

#epo1 #galeriemodernihoumeni