Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Jablko sehrálo zásadní roli v ráji, pojí se s vánočními tradicemi, symbolizuje podobnost, když nepadne daleko od stromu a řeč o něm byla i dnes v rámci programu 66. Ovocnářských dnů, pořádaných centru Aldis v Hradci Králové. A přestože kraj nemá zásadní vliv na vytváření přijatelných podmínek pro podnikání v této oblasti, patří i tento obor v souvislosti s potřebnými změnami v rámci národní zemědělské politiky k oblastem, v nichž se dlouhodobě snažím podporovat a iniciovat prosazování odpovídajících podmínek pro naše zemědělce a sadaře i zelináře. ⚖Mnohé odborné analýzy a srovnávací hodnocení potvrzují, že naše produkce v uvedených oblastech je na evropské úrovni, přičemž u ovocnářství na tom má nemalou zásluhu také Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Na dnešní konferenci jsem přijal pozvání, abych využil setkání s odborníky a seznámil se s aktuální situací i problémy v ovocnářství, jako jsou například dopady embarga na vývoz polských jablek do Ruska, a tedy jejich přebytek na evropském trhu, který silně ovlivňuje jejich výkupní cenu v neprospěch tuzemských sadařů, chování obchodních řetězců, které v ČR velmi odlišné oproti jiným vyspělým zemím, jež v upřednostňují využití domácí produkce, či dopady novely zákoníku práce, jež kvůli změnám u dohod komplikují zaměstnávání sezónních pracovníků, kterých je velký nedostatek atd. Pozitivně je kvitováno, že i při plošném snižování dotací se podařilo alespoň udržet dotaci na restrukturalizaci ovocných sadů, ale z mého pohledu je v této oblasti třeba pro zachování efektivního ovocnářství podporovat nejenom obnovu, ale i vybudování nových sadů.
‍♂Za kraj jsem mohl přislíbit, že budeme pokračovat v podpoře propagace regionálních potravin, se zdůrazněním významu zdravé výživy, kam ostatně i ta naše jablka, hrušky, třešně a další tuzemské plodiny bezesporu patří a za sebe, že budu pokračovat v jednáních jak při projednávání legislativních kroků v Senátu, tak i v osobních jednáních s ministrem zemědělství. Ostatně jedno z nich mne čeká v nejbližších dnech a věřím, že ovocnářství nebude jablkem sváru.