Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


⏳V mnoha situacích, kdy je náš život v nebezpečí z nějaké náhlé zdravotní příčiny či havárie, rozhodují o naší možné záchraně okamžiky. Jednou z věcí, která může cenné vteřiny ušetřit, je malý přenosný přístroj – defibrilátor. Ještě ze své předchozí profese se pamatuji na to, jak jsem usiloval, o dovybavení tímto přístrojem u prvosledových zásahových jednotek policistů, a když se to povedlo, jak se v praxi jejich užitečnost mnohokrát potvrdila.
Proto mne těší, že z daru ve výši 1,5 milionu korun, který kraj poskytl Hasičskému záchrannému sboru KHK, bylo kromě prvků vyprošťovacích zařízení pořízeno také 19 automatických externích defibrilátorů (za 1 mil korun). Zachraňují životy.
Ve standardním vybavení cisteren nejsou a jejich doplnění považuji za velmi přínosné pro efektivitu zásahů, kdy jde o život a o čas. A přesto, že si přeji, aby je museli využívat co nejméně, jsem rád, že pokud situace pro jejich použití přeci jenom nastane, budou v našem kraji včas k dispozici.