Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Když jsem před sedmi lety vstupoval do veřejné ho života jako politik, bylo to s předsevzetím, že je to služba veřejnosti, jejímž úkolem je řešit problémy občanů. Ve smyslu toho se ho snažím naplňovat svou každodenní prací.
Pomáhá mi v tom i zpětná vazba, kterou zaznamenávám nejen při formálních jednáních, ale zejména prostřednictvím osobních setkání s lidmi při různých příležitostech a různých koutech našeho regionu.
Za určitý signál, že mou snahu o smysluplné vedení kraje tak vnímá i veřejnost, považuji i níže přiložené výsledky aktuálního průzkumu. Děkuji za všechny reakce, za ty pozitivní i za ty (jsou-li vyřčeny slušně) kritické. Ty první mne těší, ale všechny jsou pro mne hnacím motorem do další práce.