Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Prostřednictvím kultury poznáváme svou minulost, můžeme reflektovat současnost a tvořit svou budoucnost. Je skvělé nacházet soudobé využití věcí a budov, které jsou součástí naších historie, ale někdy to není snadný úkol.
Proto mne dnes potěšily výsledky prací studentů oboru architektury Liberecké univerzity, které jsme oslovili s úkolem navrhnout možný způsob využití prostor Pevnosti Josefov. K tomu, jak tyto úžasné prostory zachránit a dále využívat, již bylo iniciováno mnoho jednání, a byť se tu tam objeví dílčí možnosti, je to běh na velmi dlouhou trať s nejasným výsledkem.
Ale výstava prací, které na dané téma studenti připravili, a nyní představují ve foyeru KÚ, mne přesvědčila, že i dnešním mladí lidé mají zájem hledat kontinuitu, rozvíjet předchozí základy a kultivovat veřejný prostor.
Výstavu si společně se mnou dnes prohlédl i ministr kultury Martin Baxa. Navštívil i modernizované Gayerovy kasárny, jež nyní slouží Muzeum východních Čech, a výstavu malířky Věry Jičínské. Spolu jsme pak hovořili o dalších tématech z oblasti podpory rozvoje kultury a umění v našem regionu a věřím, že v blízké budoucnosti bude i příležitost znovu se vrátit – třeba i v kontextu některých studentských návrhů – k diskusi a hledání možností, jak vrátit život objektům Josefovské pevnosti.