Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…jak jinak oslavit svátek práce – než prací, že? Chopil jsem se jí na zahradě.

Úterý
…jednání vedení kraje s primátorkou HK k žádosti o dotaci na podporu dostavby hradeckého multifunkčního stadionu, na němž jsme dohodli možné parametry a položky zajišťující multifunkční význam nového stadionu, jež mohou být předmětem dotace ze strany kraje
…na poradě vedení kraje jsme dále řešili problémy jednoho z krajských školských zařízení a vyhodnotili jsme dalších cca 20 žádostí o individuální dotace.
…‍‍zasedání Rady KHK se 116 body programu, na němž jsme mimo jiné projednali dotaci ve výši105 mil Kč na výstavbu DD v Nové Pace (podrobněji viz můj úterní příspěvek), vyřízení pohledávek a sankcí u Královedvorské Labské společnosti a další operativu v oblasti investic, majetku, školství a sociální oblasti.
…odpoledne jsem byl seznámen s návrhy na kampaň, který si nechala vytvořit Krajská centrála cestovního ruchu.
…jednání o energiích a potřebě nákupu pro náš kraj pro rok 2024, kdy znovu zvažujeme různé varianty včetně nákupu na burze, a hlavně s ohledem na kapacity a zásoby v energetice analyzujeme i správnou dobu k nákupu.

Středa
…s předsedou Senátu PČR jsem řešil problematiku financování Vodních záchranných služby. Například v našem kraji se to týká záchranářů na vodním díle Rozkoš, kde na svou roční činnost potřebují cca 100 tisíc Kč. Od státu doposud dostávali zhruba 30 tisíc a na zbytek si museli vydělat svoji činností. Nyní jsou díky liknavému přístupu ministerstva vnitra znejistěny Vodní záchranné služby v celé ČR neboť doposud nerozhodlo, jakým objemem a kdy v letošním roce na jejich činnost stát přispěje. Na nutnost urychleného vyřešení této situace jsem upozorňoval, a jednal o tom, již několikrát v očekávání, že 9. 5. padne konkrétní rozhodnutí. Přesto jsme se s předsedou shodli, že dopisem předsedy Senátu budeme ještě důrazněji apelovat na ministra vnitra, aby věc neprodleně řešil a zároveň požádáme i ostatní hejtmany o potřebnou součinnost při hledání dotačních zdrojů pro zajištění činnosti vodních záchranářů.
…operativa na KÚ a také ještě po poděkování sportovcům a trenérům jsem nyní sezval i všechny ty, kteří připravovali a organizačně zajišťovali zimní olympiádu děti a mládeže v našem kraji – konkrétně představitele partnerských měst, ředitele sportů, zástupce zimních areálů, VZ Bedřichov a celý organizační tým, abychom jim s společně s místopředsedou ČOV Filipem Šumanem ještě jednou poděkovali za úspěšné zvládnutí této prestižní akce.

Čtvrtek
…spolu s mým druhým náměstkem a současně poslancem PČR a náchodským starostou jsme jednali o stavu přípravy stavby obchvatu Náchoda, která patří nepochybně ke klíčovým stavbám v této části regionu a byli jsme jím požádáni o pomoc při jednáních se státem, aby v důsledku nutnosti hledání úspor nedošlo k oddálení zahájení stavby. Myslím, že v tomto jsme zajedno. Kraj navíc souběžně pracuje na přípravě stavby přeložky komunikace na Hronov, která započne v roce 2024, a je tedy třeba dělat vše proto, aby bylo možné koordinovat návaznost obou staveb, jež ve svém významu ovlivní dopravní obslužnost nejenom na Náchodsku, ale také na Hronovsku, Policku a Broumovsku.
…jednání s vedením CIRI a zástupců společnosti ČEZ o možnostech na připojení nových obnovitelných zdrojů energie, do distribuční sítě. Například naším záměrem je v budoucnu s využitím fotovoltaiky ze střech krajských nemovitostí získat až 13 MWh a dalších 13 MWh z panelů na pozemcích kraje. V rámci jednání jsme hovořili též o regionálním rozvoji z hlediska průmyslových zón a investičních nabídek.
…a jako podporovatel projektu Lavička naděje, činnosti hospice v Červeném Kostelci a dalších obdobných projektů jsem se zúčastnil vernisáže výstavy pořádané organizací Jelimán ve spolupráci s hospicem Anežky České, která je součástí motivačního projektu pro onkologické pacienty. Výstava je umístěna v informačním centru v Hradci Králové, tak budete-li mít chvilku, zastavte se a připomeňte si, jak moc platí, že „Každý den je dar“. (http://www.jeliman.net/aktuality/params/post/4250072/pozvanka-na-vernisaz-vystavy)

Pátek
…na Polygonu v Hradci Králové jsem navštívil první z 30 kurzů projektu www.ucmeseprezit.cz, určený začínajícím i aktivním motorkářům, zaměřený na zlepšování jejich dovedností a přípravu na různé nepředpokládané situace v silničním provozu. V roce 2012 bylo podle statistik Svazu dovozců automobilů v České republice registrovaných 15 212 nových motocyklů a 11 226 ojetých. V loňském roce to už bylo 25 561 nových a 17 868 ojetých. Nemalou část tvoří skútry, které tvoří zhruba třetinu nově registrovaných motocyklů. Z pohledu nehod, jejichž účastníky jsou motocyklisté, je naše republika na 7 místě v Evropě.
Osobně považuji za nejúčinnější prostředek ke snižování počtu dopravních nehod a jejich důsledků spíše prevenci než represi. Ta má samozřejmě také svou nezpochybnitelnou roli, ale měla by být tím krajním řešením zaměřeným především na ty nejzávažnější přestupky. Ale důležitá je prevence a zejména výchova všech účastníků silničního provozu, která má možnost dostat již do jejich podvědomí správné návyky a způsob uvažování, který není jenom o tom, že vyhovíme pravidlům v obavě před represí, ale vyhovíme jim proto, že chceme, abychom se my, naše děti i ti, se kterými se na silnici při jízdě potkáme, vraceli z cest ve zdraví. Proto jsem projekty i další aktivity zaměřené směrem na prevenci podporoval už ve své předchozí profesi a činím tak i dnes jako hejtman.

Sobota, neděle
…‍♂čas s rodinou a také vzhledem k potřebě po zimě trochu obnovit kondici i některým neodbytným poznámkám lékařů, které v poslední době slýchám, jsem se rozhodl kromě obvyklého běhání v letošním roce najezdit i co nejvíce kilometrů na kole…
Přeji Vám krásný zbytek prodlouženého víkendu a úspěšný nadcházející týden.