Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Co týden dal anebo vzal?

‍♂Jsme jediným krajem v republice, který provozuje dětské ozdravovny. Jsou určeny zejména pro děti, které nepotřebují akutní či vysoce specializovanou zdravotní péči, ale buďto z důvodu prevence či oslabení organismu, potřebují zlepšit svou fyzickou i psychickou kondici. Krkonošské klima je k tomu optimální. Pobyt zde absolvují na doporučení svých lékařů děti z celé republiky. Ostatně i ministr zdravotnictví, jak jsem nedávno zaznamenal v médiích, doporučuje pobyt na slunci a čerstvém vzduchu jako vysoce účinný léčebný prostředek
Provoz ozdravoven kromě zdravotních pojišťoven podporuje milionovými částkami také kraj. Za zmínku ale stojí, že ozdravovnám zdravotní pojišťovny platí, cca třetinový objem peněz oproti odborným léčebným ústavům, jež jsou určeny pro cílenou a specializovanou zdravotní/lázeňskou péči vyžadující zejména odbornější personál i vybavení.
Bohužel díky vyhlášce ministerstva zdravotnictví, která klade pro prodloužení státem podporovaného provozu ozdravoven podmínku na vybavení a personál stejné úrovně, jako mají odborné léčebné ústavy, hrozí ozdravovnám jejich zrušení.
Pro tato zařízení to v prvé řadě znamená povinnost sehnat další pediatry, což je v dnešní době, kdy je obtížné sháníte na primární ambulantní péči téměř nereálné a také ekonomicky neúnosné. Přičemž pro naplnění účelu ozdravných (nikoliv léčebných) pobytů zbytečné. Bohužel, se za dva roky probíhající jednání nepodařilo nesmyslný úřednický přístup ministerstva a jeho trvání si na svém bez vnímání reality kolem nás změnit.
‍♂Ale nechci se s tím smířit. Ozdravovny i na můj popud podaly odvolání, neboť kraj díky vyhlášce musel vydat rozhodnutí o případném zrušení ozdravoven, pokud buďto nenaplní podmínky a nezískají tak registraci nebo se nezmění předmětná vyhláška. A připraven jsem iniciovat i další jednání.