Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


To, že má někdo dřívější datum narození, ještě neznamená, že nemůže vést aktivní a společenský život. Důkazem toho byly i IX. Sportovní hry seniorů v Borohrádku, kam jsem včera přijel nejenom proto, že kraj tuto akci opakovaně podporuje, ale hlavně proto, abych si s účastníky popovídal a vlastně načerpal i trochu nakažlivého entuziasmu, se kterým se do jednotlivých soutěží a s chutí do života zapojují. ‍♂Debata byla o sportu, ale i o současných, méně příjemných tématech, o nichž se diskusi nevyhýbám, a opět jsem se přesvědčil, jak moc důležité je, spolu o věcech mluvit a naslouchat si, protože mnoho nedorozumění a špatných závěrů vzniká právě z nedostatečné vzájemné informovanosti a pochopení.
Děkuji za příjemné setkání a jsem přesvědčen, že stejně jako podpora sportovních aktivit pro děti a mládež, které formují jejich vůli, parťáctví a smysl pro fair play, je neméně důležitá podpora a rozvoj seniorských aktivit, které zase napomáhají udržení fyzické i duševní svěžesti a zamezují společenské izolaci dříve narozených. Děti nás obohacují svou bezprostředností a chutí poznávat svět, senioři nám zase díky svému životem získanému nadhledu a nažitým zkušenostem mohou, budeme-li chtít a umět naslouchat, předat mnoho užitečného.

#sportovnihrysenioru