Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Bezpečností, resp. prevencí před požáry jsem tento pracovní týden začal a bezpečnostními tématy se zabývám i v jeho závěru.
S ředitelem krajské celní správy jsem se sešel, aby me informoval personálních změnách ve vrcholovém vedení bezpečnostního sboru, o změnách v organizaci celní správy (např. Dnes máme ředitelství a pracoviště jen v Náchodě , 186 celníků v kraji), ale také abychom probrali vize, které předpokládají do roku 2025 snížení současného počtu 15 ředitelství na 6 od roku (což je s ohledem na počet a působnost krajů jistě věc k další diskusi), priority v kompetencích (vymáhání pokut, clo, daně) a změny po odebrání státní odborné kontroly, kdy například sociální předpisy v tranzitní dopravě začala vykonávat namísto celní správy policie.
‍Sešli jsme se také s krajským ředitelem HZS k diskusi nad opatřeními k rozdělávání ohňů (shodli jsme se na přehodnocení v pondělí s ohledem na vývoj počasí) a vyhodnocením mimořádných událostí. Probrali jsme dotace poskytnuté na hasičská auta a výstavbu hasičských stanic i další investiční záměry v kraji u HZS a plány na jejich pokrytí, stav v požární ochraně a spolupráce s SDH i jednotlivých JPO.
‍♂A do třetice jsem dnes jednal s ředitelem krajské policie, abych byl informován o aktuálním stavu bezpečnosti v kraji. Projednali jsme i změny v dotacích pro policii a personální záležitosti související s fungováním policie v rámci IZS Královéhradeckého kraje.
Přeji Vám všem příjemný a bezpečný víkend bez potřeby využití služeb kterékoliv z výše uvedených složek