Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Dnem otevřených dveří dnes slavila své 110. narozeniny Střední průmyslová škola Otty Wichterleho (spsow.cz). Tento český vědec sice není zdejším rodákem, ale svůj první přistroj na výrobu kontaktních čoček, jichž je vynálezcem, sestavil z dětské stavebnice Merkur a věřím, že jeho jméno je i pro současné studenty velkou inspirací a motivací.
‍♂Jsem rád, že zdejší průmyslovka, která si v uplynulých pěti letech prošla transformací a konsolidací ze tří původních do dvou současných míst (Hronov a Velké Poříčí), patří dnes mezi stěžejní střední školy v této části regionu. Nabízí kromě tradičních technických i řadu nových atraktivních oborů spadajících do oblasti rozvíjejícího se kreativního průmyslu. Studenti mají také možnost vyzkoušet si praktické dovednosti v rámci úzké spolupráce školy a hronovské strojírenské firmy Wikov MGI.
Kromě toho, že jsem se snažil uplynulých letech prostřednictvím osobních intervencí napomoci výše zmíněné úspěšné konsolidaci školy, považuji za důležité podporovat i její další rozvoj. Na konci roku 2018 to byla bez mála 100 milionová investice kraje do nového centra polygrafických oborů ve Velkém Poříčí a v příštím roce to bude dalších 160 mil. korun na výstavbu odpovídajícího dílenského zázemí. Nad dnešními oslavami jsem s potěšením převzal svou záštitu, ale hlavně jsem přišel osobně poděkovat všem pedagogům a pracovníkům školy, kteří mají na úspěšné pokračující historii školy největší zásluhu. A studentům jsem samozřejmě popřál hodně úspěchu ve studiu.