Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…pracovní setkání s primátorkou HK k integraci krajské a městské veřejné dopravy a diskutovali jsme rovněž o vyrovnání majetku mezi krajem a městem v budově KHK.
…‍‍jednání Rady KHK se 108 body programu a kromě jiného jsme schválili výběrové řízení na rekonstrukci Vrbenského kasáren, navýšení finanční odměny pro zubaře sloužící pohotovosti nebo individuální dotace,
– například na rekonstrukci Domova pro seniory v Broumově.
…v rámci dílčích jednání jsem diskutoval s kolegy nad příjmy a investicemi pro příští rok, kdy je mým cílem udržet co nevětší objem financí pro investice. Zejména chci, abychom zachovali již několik let trvající trend investic do oprav a rekonstrukcí silnic, který by se měl pohybovat opět okolo 1,6 miliardy korun. Dále chceme také v příštím roce zrealizovat naplánovaný rozsah investic do nemocnic v Trutnově a Náchodě apod.
…✍jednání o využití areálu bývalé nemocnice v Jaroměři, kde chceme vystavět výjezdové stanoviště ZZS a DOZP. Nechci však, aby náš záměr znemožnil podnikání ostatním investorům v areálu, a proto řešíme dohodu o jeho využívání.
…předání ocenění a velké poděkování dobrovolníkům, kteří pomáhají prostřednictvím předávání zkušeností v rámci svého volného času rozvíjet zájmy a dovednosti dětí, proběhlo v prostorách KÚ. Jsou to lidé z řady neziskových organizací, školských zařízení a dalších subjektů v rámci našeho regionu i jednotlivci. Kromě poděkování jsem za náš kraj slíbil, že vnímáme jejich činnost jako velmi prospěšnou pro utváření naší budoucnosti, a proto budeme hledat další možnosti, jak ve spolupráci s městy a obcemi ještě lépe a systémově volnočasové aktivity a sport podporovat.

Úterý
…přijal jsem pozvání na pro naše krajské město a vlastně i kraj významný akt, a to na představení nové zlaté mince vydané Česká národní banka. Vzdává hold řadě významných architektů, díky jejichž dílům se dodnes přezdívá Hradci Králové Salon republiky. Na lícní straně zlaté pětitisícikoruny je vyobrazen interiér empírového schodiště Bono Publico se zakomponovanými heraldickými zvířaty z velkého státního znaku. Na rubové straně mince je koláž významných architektonických památek městské památkové rezervace Hradec Králové. ČNB vydává 15 tisíc kusů těchto mincí ze zlata. Vyrazila je Česká Mincovna, v Jablonci nad Nisou. Nominální hodnota mince 5 000 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je výrazně vyšší a zohledňuje mimo jiné aktuální cenu zlata a náklady spojené s výrobou. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů. ČNB přímý prodej veřejnosti nezajišťuje. Pětitisícikoruna s motivy Hradce Králové je šestou a letos poslední mincí z desetidílného cyklu Městské památkové rezervace a je dílem medailérky Veroniky Prokopové.
…‍administrativa na KÚ a mnoho dílčích schůzek, jako třeba ta k řešení majetkových sporů (například pozemky u mostu na připravované rekonstrukci silnice z Albrechtic nad Orlici do Týniště) nebo také vyhodnocování úseku silnic, které bychom mohli bez velkých investic opravovat položením nových vrstev asfaltu apod.
…a také jsem zaznamenal velkou diskusi k zavádění namátkových kontrol na hranicích – viz můj úterní příspěvek, přičemž v této souvislosti připomínám, že kontroly na hraničních přechodech jsme sice před časem opustili, ale v rámci průběžného vyhodnocování rizik v určité podobě, tedy staženy více do vnitrozemí a zaměřeny na vytipované osoby, vozidla a způsoby přepravy, zůstaly. Nyní, v důsledku vývoje situace a predikce možných rizik, je (stejně jako řada dalších zemí střední Evropy) vracíme na hranice, čímž mimo jiné vytváříme podmínky i pro další specializovanou činnost bezpečnostních složek. Namátkové kontroly jsou nasměrovány nejen na nelegální migranty, ale hlavně na ty, kteří osudy druhých lidí zneužívají pro organizovaný zločin, pro obchod s lidmi. A máme-li v této oblasti něco změnit, je třeba odhalit organizátory této činnosti. Bez spolupráce, sdílení informací a společně sladěného postupu bezpečnostních složek všech zainteresovaných zemí, to však není možné. Proto považuji připojení se k aktuální strategii ochrany hranic, která zahrnuje namátkové kontroly a přistoupilo k ní též Slovensko, Polsko i další země, za správné.
Středa
…⛪jednání v mé náchodské senátorské kanceláři k investičnímu záměru rekonstrukce kláštera v Novém Městě nad Metují, jenž je majetkem zdejší farnosti. Oslovuje mě snaha zachránit těmto objekt s pomocí partnerů, kteří zde budou poskytovat dílčí sociální služby, vyrábět pivo, provozovat kavárnu, pekárnu apod., díky čemuž a svým financím budou moci majitelé budou naplňovat požadavek rozpočtu na rekonstrukci, který je v předpokládané výši 140 mil. korun. V současné době vše směřuje k získání stavebního povolení. Dohodli jsme se, že až bude jasné, co se podařilo ze současného plánu získat, bude možné jednat s městem i krajem o případné pomoci.
…malá „přepadovka“ ve Vrchlabí k ověření relevantnosti ve vedení kraje zatím diskutované investice do modernizace Domova důchodců ve Vrchlabí – tedy rozšíření kapacity o 35 dalších (nad stávajících 55) lůžek za cca 365 mil. korun. Setkal jsem se s místním starostou i s ředitelkou zmíněného domova a dospěl jsem k názoru, že modernizace má své opodstatnění. Pro to a také díky mnoha hodinám stráveným nad krajským rozpočtem při prověřování možností, jak vyčlenit cca 240 mil. korun na uvedenou modernizaci, budu moci na pondělním jednání rady při zvažování realizace této akce odpovědně argumentovat a pevně věřím (i po individuálních rozhovorech s kolegy radními), že ji nakonec schválíme. (více viz můj středeční příspěvek)
…návštěva krajské Střední průmyslová škola Trutnov u příležitosti předání daru v hodnotě 1, 2 mil korun od místního závodu firmy Siemens Trutnov, díky němuž bude škola nyní disponovat moderním vybavením pro praktickou výuku. Konkrétně se jedná o tři programovatelné logické automaty, nový software a komponenty a široké spektrum jistících prvků. Vybavení využijí žáci z oborů Elektrikář a Elektrotechnika. Spolupráci lokální firmy a školy vnímám jako velmi přínosnou, a to nejenom protože současné vzdělávání potřebuje modernizovat způsoby výuky a také zvýšit společenskou atraktivitu řemeslných oborů, ale tato partnerství vytvářejí také vhodné podmínky pro to, aby mladí lidé po dokončení studia zůstávali i díky svému profesnímu uplatnění v regionu. Nové vybavení využijí žáci na odloučeném pracovišti školy v Mladých Bukách. Do areálu dvou objektů sloužících pro praktickou i teoretickou výuku kraj v letošním roce investoval necelých 37 milionů korun včetně DPH.
…a jak jsem uvedl ve svém pátečním příspěvku, svou přítomnost v Trutnově jsem využil také k jednání s místním starostou a krajským ředitelem ŘSD, abychom společně našli řešení vzniklého problému s objízdnou trasou pro občany Pilníkova, Vlčic i Trutnova, vzniklého díky neplánovanému souběhu opravy mostu ve Volanově, kterou začalo realizovat ŘSD, a již probíhající krajské opravy komunikace ve Vlčické ulici. Povedlo se – více zmiňovaný páteční příspěvek)
…jako vyjádření velkého respektu a úcty k jejich práci, jsem s velkým potěšením poděkoval a spolu s kolegy v prostorách Filharmonie Hradec Králové předal ocenění v oblasti sociálních služeb městům, organizacím, inovativním projektům a osobnostem, které přispěly mimořádným počinem nebo dlouhodobou systematickou prací k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních služeb v regionu. Komise udělila dvanáct cen v šesti kategoriích. Jsem přesvědčen o tom, že jen spoluprací soukromého sektoru, obecních a městských samospráv, kraje a státu budeme schopní se postarat o všechny naše občany, kteří to potřebují. Za kraj mohu říci, že si s ohledem na věkovou skladbu obyvatel, jenž nás staví do role nejstaršího kraje, uvědomujeme zvyšující se potřeby v oblasti sociálních služeb a pracujeme na tom, abychom vytvořili odpovídající podmínky pro všechny, kteří se na jejich realizaci i jejich využívání podílejí. Kraj dlouhodobě investuje do sítě zařízení poskytujících pobytové, terénní i další související sociální služby v regionu. Například na začátku října jsme například dokončili stavbu nového domova pro seniory v Žacléři za 166 milionů korun.

Čtvrtek
…‍návštěva obce Habřina, která nedávno oslavila 666 let od svého vzniku a jednání se starostou ohledně realizace rekonstrukce místního společenského centra, v němž trénují například špičkoví šipkaři. V minulých letech jsem zde inicioval opravu zdejší křižovatky a nyní jsme probrali plány na opravy silnic v návaznosti na nedávnou dostavbu D11, řeč byla také o záměru přestavby původní školy i odvážné myšlence záchrany kostela a poutního místa na Chloumku.
…⛏odpoledne jsem pak měl možnost se podrobněji seznámit s okolnostmi povrchové těžby uhlí v lokalitě ČSA u Mostu a osobně posoudit, jak v praxi funguje společenská odpovědnost a zákonná pravidla, která subjekty podnikající v této oblasti dodržují. Například na viditelných výsledcích rekultivace a obnovy přírody v místech, kde se více jak 100 let povrchově těží uhlí (https://www.7.cz/cz/skupina/severni-energeticka.html)
…a také jsem odpovídal na dotazy novinářů – aneb nesouhlasím s myšlenkou zříci se dobrovolně(!) za ČR v rámci EU práva veta, neb je to pro mne dobrovolné přijetí možnosti, že naši budoucnost budou směřovat zájmy těch nejsilnějších členských zemí. A to už vůbec nemluvím o bezpečnosti. Je jednou ze zásadních priorit a v Evropě přímo závisí na funkčnosti národních bezpečnostních strategií a jejich vzájemné synergie.

Pátek
…na počátku srpna jsem navštívil malebnou, letos 670 let oslavující, obec Libošovice, jež je takovým malým rájem v Českém ráji. Ze setkání s občany, které tehdy iniciovala paní Pavlína Králová, majitelka příjemného místního Koloniálu s kavárnou, který se stal takovým malým centrem zdejšího společenského dění, jsem si odnesl také několik „domácích úkolů“ Jedním z nich bylo i hledání možnosti, jak napomoci záchraně cenného mostku vedoucímu k jedné z místních historických zajímavostí – Podsemínskému mlýnu (https://www.cesky-raj.info/dr-cs/13751-podseminsky-mlyn.html). A vzhledem k tomu, že tato lokalita leží na hranici Královéhradeckého a Libereckého kraje, zaslouží si pozornost obou, a to i s ohledem na nutné investice do infrastruktury. Proto jsem zahájil společnou debatu k problematice této lokality s kolegou hejtmanem Libereckého kraje Martin Půta. A v pátek jsem sem přijel, abych se na místě podrobněji seznámil s aktuálním stavem vzhledem k potřebám a na společné jednání i za účasti hejtmana Libereckého kraje a starosty byl připraven nejenom z úředních papírů.

Sobota, neděle
…trocha odpočinku s rodinou a příprava na nadcházející týden. Ať je pro Vás činorodý, laskavý a plný příjemných okamžiků.