Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


⏳Blíží se konec letošní stavební sezóny a jsem moc rád, že můžeme i v tomto roce, (stejně jako v šesti předcházejících) potvrdit, že v ní byla do rekonstrukcí našich krajských silnic a souvisejících dopravních staveb proinvestována více jak 1 miliarda korun, což je v průměru 2,5 x více, oproti předchozím obdobím. Letos, i přes složitou hospodářskou situaci, to bylo dokonce 1,448 miliardy korun prostavěných na 92 stavbách zahrnujících celkem – 113,7 km silnic a 10 mostů. V průběhu listopadu dokončujeme poslední z rozpracovaných staveb a věřím, že vše zvládneme dle plánu. Mou prioritou bylo zajistit potřebný objem finančních prostředků, ale mé poděkování patří kolegům z odboru dopravy, údržby silnic i zhotovitelům a také za součinnost stavbami dotčených samospráv měst a obcí, bez nichž bychom vlastní realizaci nezvládli.
Současně s prvním listopadovým dnem nastává období zimní údržby 3, 5 tisíce km krajských silnic, na kterou je pro letošní rok rozpočtováno 225 mil. korun.

#investice #krajskesilnice #dopravnistavby #rekonstrukcesilnic