Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Jako hejtmanovi mi samozřejmě záleží na vyváženosti investic do dopravní infrastruktury ve všech oblastech našeho kraje. Jako Náchoďák, mám k některým realizacím navíc velmi osobní vztah. Jednou z nich je i rekonstrukce komunikace III/28526 mezi Jizbicí a Náchodem. Osobně jsem byl jejím denním uživatele řadu let a znám její neuspokojivý stav ještě z doby, kdy jsem pracoval u policie. Proto jsem už jako náměstek hejtmana slíbil opravu této komunikace a tlačil na své kolegy i další odpovědné lidi, aby připravili její plán. Trvalo to dlouho, ale jsem rád, že letos kraj po dvou letech dokončil rekonstrukci silnice III/28526 na trase Jizbice – Lipí – Náchod.
Dvouetapová rekonstrukce stála přes 117 milionů korun včetně DPH, trvala 72 týdnů a obsahovala skoro všechny prvky (gabionové stěny, propustky, mostek, zastávky…), které silniční stavba může mít, a to včetně nečekaně stavbou odkryté skládky odpadu, jež bylo třeba nad rámec plánovaných nákladů ekologicky zlikvidovat.
Provoz se na opraveném úseku obnovil v pondělí 30. října 2023 a věřím, že nový bezpečnostní a jízdní komfort, nejenom rekonstruované silnice, ale i opravených silnic a cest, které sloužily jako objízdné trasy, řidičům vynahradí obtíže, která jim uzávěra při probíhající stavbě způsobila.