Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Co týden dal anebo vzal?

Úvěr ve výši 1,2 miliardy korun nepodepisuje člověk zrovna každý den. Já osobně jsem za celý svůj život podepsal pouze úvěr na bydlení v hodnotě o mnoho řádů níže, ale v tomto týdnu jsem ten prve uvedený stvrdil svým podpisem za Královéhradecký kraj. Nebrali jsme si jej ale jen tak na „projídání“. Přistoupili jsme k tomu s vědomím, že jsme…

Co týden dal anebo vzal?

Kromě zdravotníků byli zejména v uplynulých měsících svým maximálním nasazením potřeba také naši hasiči, kdy pomáhali hasit nejenom požáry, ale pomáhali zachraňovat majetek, zdraví a životy ‍i v rámci řešení krizové epidemické situace, při zvládání ptačí chřipky, při povodních nebo např. v posledních týdnech při likvidaci následků živelné pohromy způsobené extrémními meteorologickými jevy. O jejich každodenní nepostradatelné práci při těžkých…

Co týden dal anebo vzal?

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! Pondělí, úterý …druhou část prodlouženého víkendu jsem využil zejména k tomu, být s rodinou. Trochu jsem v souvislosti se svátečními dny i přemýšlel. Stejně, jako patrně většina z Vás, jsem si v pondělí připomněl příchod svatých bratří Cyrila a Metoděje na Moravu a jejich význam pro celé Slovanstvo. Příklad opravdovosti, s níž šířili svou…

Co týden dal anebo vzal?

Moje dnešní cesty po kraji směřovaly na Žacléřsko. Před několika měsíci jsem slíbil, že zde budeme pokračovat v debatě zejména v souvislosti s okolnostmi, které ovlivní zdejší kout našeho kraje vzhledem k závazku přijatého vládou – postupně utlumovat těžbu uhlí v naší zemi. ‍♂⛏Navštívil jsem areál dolu Jana Švermy. Diskutovali jsme o potřebě sanace tohoto území a možnostech záchrany objektů…

Co týden dal anebo vzal?

‍Každý máme vlastní pravdu, jíž každý den sami v sobě hledáme. Utváří a svými důsledky ovlivňuje naší životní cestu. Měla by ale být naší skutečnou vírou prověřenou vlastní zkušeností. Pravdu bychom neměli zaměňovat za přání nebo zkreslovat pro vlastní prospěch. Dnes si připomínáme osobnost mistra Jana Husa, který byl před 606 lety za své postoje, jimiž pravdu hájil, upálen. Připomeňme…

Co týden dal anebo vzal?

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! Pondělí …porada k dalšímu postupu proti sankcím ministerstva pro místní rozvoj při čerpání dotací na rekonstrukce silnic v příhraniční, s kterými nesouhlasíme. Nemohu se ubránit dojmu, že snahou našich státních vnitřních kontrol je za každou cenu najít nějaké nedostatky v předkládaných žádostech, aby evropské peníze nemusely proplácet. Ale i vzhledem k tomu, že máme…