Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

📝porada vedení kraje k představám versus reálným možnostem zlepšení havarijního stavu Pevnosti Josefov. Diskutovány byly záměry na vybudování skladových prostor pro muzeum, ale to nemůže být jediný plán na využití tzv. čtvercových kasáren. Shodli jsme se, že k rozhodnutí, zda budovat pro sklady prostory na zelené louce anebo k tomuto účelu zachránit objekt čtvercových kasáren, potřebujeme nejen řečnické cvičení, co vše bychom chtěli, ale také porovnání všech aspektů ne/výhodnosti obou zmíněných variant. A také kromě financování hledat příležitosti, jak historické budovy využít i jinými způsoby. Jedním z nich by mohlo být například propojení s národními zájmovými spolky a navazujícími nadnárodními organizacemi.

💰Dále jsme projednali návrhy na individuální dotace pro podporu společensko-kulturních aktivit v kraji a diskutovali jsme i možnosti navýšení některých programových dotací. Osobně bych chtěl posílit například program obnovy venkova, neboť to jsou peníze, které umožňují sdružení financí měst, obcí a kraje do různých investičních záměrů.

🧾Kolegy jsem seznámil s vývojem závěrů z posledního jednání s vládou k rozpočtovému určení daní (RUD) pro kraje. Vláda nyní připraví návrh, nicméně za náš kraj platí podmínka doplnění cca 6 miliard z ministerstva financí, převedení prostředků ze SFDI cca 4 miliardy a přerozdělení cca 2 miliard z RUD pro Prahu z jí přidělovaných financí, určených pro kraje. A na další pondělí jsem si svolal poslance a senátory napříč politickým spektrem z našeho kraje – chci je požádat o spolupráci pro případ, že by některá z výše uvedených podmínek nespěla v parlamentu k odsouhlasení.

👨‍💼👩‍💼Rada KHK s cca 70 body programu z oblasti majetku, investic, dopravy, zdravotnictví apod., ale také jsme schválili podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih, pro kterou kraj od října loňského roku staví potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozšíření stávající zóny Solnice–Kvasiny je součástí přijatého usnesení vlády.

Úterý

🏥zúčastnil jsem se otevření nových operačních sálů pro chirurgii a urologii za téměř 97 milionů korun bez DPH v Městská Nemocnice Dvůr Králové Nad Labem, jež spadá do krajské sítě zdravotnických zařízení. Vyřešit nevyhovující stav chirurgických sálů a souvisejícího zázemí v této nemocnici patřilo k mým prioritám po přijetí funkce hejtmana neb realizaci této investice předcházelo mnoho let slibů a odkládání bez reálného výsledku. Díky definitivnímu rozhodnutí a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje a také finančnímu přispění textilní společnosti JUTA Jiřího Hlavatého ve výši 20 mil korun se podařilo celý záměr dotáhnout do konce. Dvorská nemocnice, která ročně odoperuje zhruba 1500 pacientů. Je důležitá nejen jako spádové zařízení pro významnou část obyvatel našeho kraje, ale vzhledem ke svému umístění prakticky v jeho středu také jako rezervní poskytovatel akutní a případně i následné lůžkové péče v interních, chirurgických a urologických oborech pro pacienty z okolních oblastí. Nové sály disponují dvěma operačními stoly s rentgenovými transparentními prvky umožňující plynulý pohyb rentgenu od hlavy až po pánev pacienta a laparoskopickou věží vybavenou přístrojovými jednotkami s nástroji, které lékařům umožní proniknout do dutiny břišní z drobného řezu, což pro pacienty znamená méně invazivní zákrok a tím i kratší rekonvalescenci. Vedle sálů se nachází prostory sterilizace a provozní zázemí. Třetí podlaží slouží pro technické zázemí provozu. V rámci investice vznikla také účelová komunikace včetně nového sjezdu, parkovací stání či trafostanice, potřebné kvůli navýšení elektrického příkonu.

💰Modernizace dvorské nemocnice je další z řady investic kraje do svých zdravotnických zařízení v rámci strategie s pracovním názvem „miliardu do každé krajské nemocnice“. Aktuálně pokračuje také výstavba nové budovy onkologie, hematologie a laboratoří v jičínské nemocnici za více než 690 milionů korun. V Rychnově nad Kněžnou roste nový pavilon s urgentním příjmem v rámci modernizace nemocnice za 880 milionů korun. V areálu trutnovské nemocnice kraj staví nový pavilon laboratoří a oddělení klinické biochemie za 169 milionů korun a v plánu je také výstavba urgentního příjmu za 380 milionů korun či nový parkovací dům za 190 milionů korun. V náchodské nemocnici začala výstavba nového centrálního příjmu a stravovacího provozu dohromady za 136 milionů korun jako předstupeň druhé etapy modernizace nemocničního areálu.

🏟a kromě dílčích jednání na KÚ mě čekal ještě kontrolní den na fotbalovém Stadión pod lízátky, Hradec Králové v souvislosti s poskytnutou dotací na dostavbu a zajištění multifunkčního využití. Prohlédl jsem si prostor pro vybudování atletického tunelu, řešili jsme možné vybudování nového přístupu a využití podchodu ve směru od Malšovic nebo výstavbu cyklo věže a opatření k energetickým úsporám apod. Upřesnili jsme si v rámci stavby vzniklé požadavky na změny a domluvili nový harmonogram postupného uvolňování finančních prostředků i další spoluúčast města, pokud záměry překonají výši schválené dotace.

Středa

🏰s náměstkyní Berdychovou jsem jednal o spolupráci s městem Jaroměř při záchraně havarijního stavu Pevnosti Josefov a znovu o záměru najít využití pro tzv. čtvercové kasárna.

📝se zástupci opozice jsem projednával body, které budou na programu nadcházejícího zasedání zastupitelstva. Upřesnili jsme si význam a důvody předkládání některých bodů, jako je například podpora Vamberka v souvislosti se směnou silnic mezi státem, krajem a městem, nebo navrhované individuální dotace apod.

📱🎟o přípravě aplikací k nákupu jízdného v rámci provozování veřejné autobusové a železniční dopravy jsem jednal s vedoucím odboru dopravy a vyžádal jsem si podrobné podklady k variantám využití aplikace ČD Můj vlak nebo vytvoření vlastní v rámci IREDO.

📋v Broumově jsem absolvoval pracovní jednání týkající se připravované dubnové návštěvy ministra kultury k projednání státní podpory dalších kulturních a společenských aktivit v této části regionu.

🏫spolu s broumovským starostou jsem navštívil také zdejší ZUŠ Broumov, abych se na vlastní oči přesvědčil o nevyhovujícím stavu školních prostor a s investičním projektem, jehož prostřednictvím by bylo možné pro činnost školy zrekonstruovat bývalou expozituru České pošty. ZUŠ zde. průběžně navštěvuje cca 500 dětí ze širokého okolí.

☕a v Broumově jsem se zdržel i v podvečer neb hosty své 45. Pražírny jsem pozval právě do místního Íčka. O čem všem jsme diskutovali, jsem zmínil již ve svém čtvrtečním příspěvku. Na další setkání se těším 4. 4. 2024 od 17 hodin pro změnu v restauraci Mincovna ve Vrchlabí.

Čtvrtek

📑hned po ránu jsem se v Trutnově sešel s předsedou Hospodářského výboru PS PČR Ivan Adamec ohledně podpory podnikatelského prostředí v našem regionu, diskutovali jsme o energetice a připravovali jsme se na projednávání změn v RUD pro kraje.

🏗v Novém Bydžově jsem se zúčastnil zahájení stavby nového domova seniorů, jež může být realizována díky sdružení veřejných prostředků města, kraje a státu. Nový domov rozšíří sociální pobytové služby našeho kraje o dalších 51 lůžek.

Synergii investic považuji za další efektivní cestu, jak urychlit potřebný rozvoj regionu. V Bydžově jsem ale kromě oficiálního započetí stavby navštívil také místní zdravotníky (viz můj páteční příspěvek).

Pátek

🛤zasedání správní radySpráva železnic k projednání účetní uzávěrky za rok 2023, zprávy auditora, vyhodnocení systému cyklických oprav, přípravě a výsledkům soutěží na realizaci letošních staveb, připravenosti na výluky, stavu přípravy na výstavbu VRT apod.

👨‍🏫s náměstkem pro školství jsem diskutoval o přípravě na výběrové řízení do jednotlivých škol s ohledem na jejich organizační zajištění a plány rozvoje.

🗄️a po zbytek odpoledne na úřední klasika – papíry, úkoly na příští týden atd.

⚽den jsem zakončil Galavečerem Královéhradeckého fotbalu, který se již po 13. stal příležitostí ocenit jak nejlepší hráče z dospěláckých i mládežnických kategorií v kraji, tak rovněž trenéry, funkcionáře a v neposlední řadě i starosty, kteří ve svých obcích a městech významně podílejí na rozvoji tohoto sportu. Jim všem patří také mé osobní poděkování. Přivést prostřednictvím sportu co nejvíce dětí a dorostu k aktivnímu pohybu je snahou i kraje. Podporujeme trenéry mládeže, fotbalovou akademii v HK, mládežnický fotbal, investujeme do sportovní infrastruktury, podporujeme výběry kraje a v neposlední řadě jsme partnery dostavby multifunkčního stadionu v HK. Nově také s jedním kolegou senátorem připravujeme projekt podpory krajských center mládeže s financováním z Národní sportovní agentury.

Sobota, neděle

🏒🛋️trocha sportu z diváckého pohledu v Pardubicích na hokeji, čas rodinou a příprava na nadcházející týden.

Přeji Vám všem, ať je nejen pracovně úspěšný, ale v souvislosti s velikonočními přípravami také milý i veselý.