Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Přestože má jméno Martin latinský původ spojený s bohem války a v přeneseném slova smyslu znamená „bojovník“, jsem celý svůj život vpravdě mírumilovný člověk. Snad se jenom v tom dobrém smyslu slova, snažím každý den bojovat za naplnění cesty, kterou jsem si předsevzal. Vše dobré na další cestě přeji dnes všem ostatním Martinům (na bílém koni i bez) a připíjím – jak jinak než Svatomartinským vínem – na zdraví!
Chci však ještě vzpomenout, poklonit se a možná i připít, na jiné bojovníky – na ty, které si v souvislosti s datem 11. 11. připomíná celý svět. V tento den v roce 1918 skončila první světová válka. Vzpomínáme na válečné veterány, kteří nejenom v té první světové, ale i v dalších válečných konfliktech bojovali za svobodu a demokracii. Měly pro ně takový význam, že za ně byli ochotni, ať už v prvních liniích nebo v odboji, i zemřít.
Svou vzpomínku a hlubokou úctu k nim jsem vyjádřil alespoň kyticí položenou na pietním místě na Masarykově náměstí v Hradci Králové. A to v doprovodu ředitele hradecké pobočky neziskové organizace Paměť národa Post Bellum, která zaznamenává vzpomínky na klíčové okamžiky 20. století prostřednictvím vyprávění pamětníků, válečných veteránů, historiků, novinářů…, z nichž zpracovává databázi a dále je publikuje (www.postbellum.cz/co-delame/projekty/pamet-naroda/). Při realizaci jí v tom pomáhají i prostředky z veřejné sbírky, jejímž symbolem se stal, stejně jako pro Den válečných veteránů – vlčí mák. Připojit se k veřejné sbírce zakoupením květu vlčího máku může každý – v HK až do 30. 11. ve vestibulu Krajského úřadu.

#denvalecnychveteranu #pametnaroda