Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje a následně zasedání Rady KHK se 79 body programu, mezi něž patřilo například rozhodnutí o financování ZOO ve Dvoře Králové nad Labem nebo rozsah veřejné autobusové a železniční dopravy v kraji, pro kterou pro letošní rok předpokládáme krajem objednaných až 20 mil km v autobusové dopravě a 6 mil ve vlakové dopravě. Většina dalších bodů spadala do majetkové a investiční oblasti.

📝jednání k posouzení prvních žádostí o individuální dotace a diskutovali jsme o další existenci kojeneckého zařízení v rámci Sdružení ozdravoven a léčeben v kraji.

🙅‍♂projednal jsem také naše stanovisko k záměru ministerstva zdravotnictví centralizovat Krajské hygienické stanice – tedy zásadní nesouhlas (i s ohledem na nedávno prokázanou nezbytnost operativní koordinace i navrhovaných řešení v návaznosti na konkrétní regionální specifika při různých epidemiologických i dalších výjimečných událostech).

Úterý

🛤jednání s generálním ředitelem SŽ, z nějž bych pro zajímavost chtěl zmínit, že se v kraji můžeme i v souvislosti se záměrem dokončení zdvojkolejnění ve směru na Opatovice těšit na první etapu zásadní modernizace železničního dopravního uzlu v rámci nádraží v HK, dále pak na rekonstrukci nádraží v Jaroměři, v rámci modernizace tratě Chlumec-HK-Týniště-Choceň na stavební investice na trati do průmyslové zóny Kvasiny, na modernizaci tratě Chlumec-Trutnov a další.

🤝jednání s vedením Škoda Auto, a. s. o dalším fungování a rozvoji závodu v Kvasinách a současně

jsme v těchto dnech podepsali memorandum o spolupráci kraje s Nadačním fondem Škoda Auto, jehož cílem je začlenit zrychlující se technologický rozvoj prostřednictví inovací i do vzdělávání (např. pořízení nových technologií podporujících motivaci žáků i propojení škol), které je jednou ze základních podmínek konkurenceschopnosti budoucích absolventů a subjektů, ve kterých budou po studiu působit.

🤖Prvním společným počinem je nový kolaborativní robot GoFa, jemuž už žáci vrchlabského Krkonošského gymnázia, kde našel v prosinci loňského roku domov, stačili dát přezdívku Edgar. (více v mém čtvrtečním příspěvku)

🛣se starostou obce Nepolisy jsem jednal o potřebě rekonstrukce silnice II/327 směrem na Lužec, dále o investičním záměru rekonstrukce zdejší školy a o případné pomoci kraje či snaze zajistit bezpečnostní opatření na křižovatce v obci u silnice II/327 přes SFDI.

☕v podvečer jsem přivítal hosty, kterých se sešlo opravdu hodně, na své 44. Pražírně – tentokrát v hradeckém Mooney Bar & Café (více můj středeční příspěvek).

Středa

🦷den jsem začal setkáním se zdejšími zdravotníky v zubní ordinaci, abychom společně jednali o neutěšené situaci se zajištěním stomatologické péče v oblasti Meziměstí a Broumovska. Přestože odpovědnost za zajištění zdravotní péče tohoto typu přísluší do odpovědnosti zdravotních pojišťoven, snažíme se hledat i další možná opatření, která by mohla pomoci kapacitu pro stomatologické ošetření pacientů v této části i v dalších v regionu, nacházejících se v obdobné situaci, zvýšit.

🚧na nádraží v Polici nad Metují jsem se setkal se starostou, zástupci policie, odboru dopravy, ochránců přírody a zástupců Benediktinů v souvislosti s nutností zabezpečit skalní svah s lesním porostem, který padajícími uvolněnými kameny ohrožuje krajskou silnici. Shodli jsme se na potřebě dokončit těžební práce, jež by mohly trvat zhruba 14 dní, ovšem za mimořádných opatření, kdy budeme zhruba na 150 m muset zúžit provoz do jednoho pruhu, poté betonové konstrukce provizorně zajistí bezpečnost a následně budeme muset posoudit opatření k trvalému zabezpečení tohoto skalního masivu.

💰jednání na ministerstvu místního rozvoje ohledně možnosti čerpat až cca 1,2 miliardy ze dvou dotačních programů na zajištění havarijního stavu Pevnosti Josefov. Nicméně opakovaně domlouváme podmínky případného využití, neboť při případném maximálním čerpání objemu peněz z obou programů je spoluúčast města Jaroměře a kraje někde kolem 800 mil Kč, což je zásadní závazek pro samosprávy města a kraje.

👍a potěšilo mne, že ministerstvo dopravy nerozporovalo krajem vydané stavební povolení pro obchvat Náchoda, jehož realizaci by tedy již nemělo nic bránit

Čtvrtek

👩‍🏫setkání s ředitelkou centra Prointepo (www.prointepo.org) o financování specializované pedagogické činnosti v kraji

🏑se zástupcem Českomoravského hokejbalového svazu o záměru pořádat letos v našem kraji mistrovství světa juniorů v hokejbalu

🚆s ředitelem Drážního úřadu o provozování železniční dopravy. … jednání v Oblastní nemocnici Náchod na téma hospodaření 2024

📑a také jsem absolvoval další jednání ohledně sporu s firmou ICZ, se kterou jsme museli ukončit smlouvu v souvislosti s neplněním projektu Nemocničního informačního systému. Věřím, že by mohla být řešením sporu smlouva o narovnání nebo jinak budeme muset podstoupit soudní spor o náhradu nákladů a škod.

Pátek

👴👵hromada administrativy a dílčích pracovních jednání na KÚ, ale také setkání s pí. Goisovou, ředitelkou Domova Dědina Opočno, která byla nedávno oceněna na Pražském hradě ministrem zdravotnictví za dlouholetou sociální činnost zaměřenou nejen na seniory, ale i na osoby se zdravotním nebo mentálním handicapem. V rámci krajské strategie poskytování sociální péče, se mimo jiné věnujeme i naplnění koncepce transformace sociálních služeb v souvislosti s přeměnou poskytování péče z velkých ústavů do menších osobnějších zařízení či vytváření podmínek pro péči v rodinném zázemí. A s kým jiným o tom vést ucelenou debatu a získat další podněty než s člověkem, který je nezpochybnitelný odborník a dlouholetý ředitel jednoho z našich domovů.

🕯a čekala mne i jedna velmi smutná událost, a to poslední rozloučení s mým někdejším kolegou a do současné doby také kamarádem Jirkou Karáskem, jehož odchod z aktivní policejní služby vzbudil v posledních týdnech také mnoho polemik. Já osobně, mohu jenom zopakovat, že v době, kdy byl mým kolegou, svou prací i lidskými postoji mne mnohokrát přesvědčil o tom, že je vynikajícím policistou. Naše vztahy byly po letech spolupráce nejen ryze pracovní a jeho náhlý odchod mne osobně velmi zasáhl.

🏒a čekalo mne ještě jednání s vedením HK Mountfield Hradec Králové nejen o současné sezóně, hospodaření a podpoře mládežnické sportu, ale také o dalších plánech včetně případného pokračujícího partnerství kraje.

Sobota, neděle

🛋čas pro rodinu a přípravu na nadcházející týden. Přeji Vám, ať v něm naleznete mnoho, byť třeba drobných okamžiků, které dopadnou na pozitivní misku vah běhu života. Krásný týden Vám všem.🙂