Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

👨‍💼se starostou Buhuslavic nad Metují jsem jednal o záměru výstavby odlehčovací služby a přípravě rekonstrukce silnice na Královu Lhotu.

🔔o možnostech krajské pomoci spolku pro záchranu stříbrného zvonu v Kozojedech, na který dostal dotaci z ministerstva kultury, příslib přispění ze strany obce i církve, jsem opakovaně hovořil s panem Hančem.

👩‍🏫připomínky a podněty k inkluzi a speciálnímu vzdělávání jsme diskutovali s vedoucím odboru. Nyní je však nezbytné analyzovat potřebnou kapacitu tohoto vzdělávání tam, kde nejsou vhodné podmínky pro inkluzi, a proto budeme v diskusi pokračovat příští týden.

📝porada vedení kraje, na níž jsme probírali například koncepci vzdělávání na dalších 6 let, přípravu výběrových řízení do školských zařízení, ale také vývoj příjmů a hospodaření kraje

💰🏥s náměstkem pro investice a vedoucím investičního odboru jsme jednali o vývoji přípravy na výstavbu urgentního příjmu v nemocnici Trutnov, o vývoji situace s žádostí o stavební povolení výstavby II. etapy Oblastní nemocnice Náchod, a také o záměrech a potřebě kapacit depozitních prostor v našem kraji.

🤝v průběhu dne jsme se spolu s kolegy Pavlem Bělobrádkem a Martinou Berdychovou setkali s novináři, abychom oznámili společnou kandidaturu ODS, KDU-ČSL a Východočechů do letošních krajských voleb. Společným jmenovatelem je i nadále otevřená politika, transparentnost, odpovědné hospodaření s důrazem na hledání úspor především v provozu a nárůst skutečných investic.

Stejně jako před osmi lety, když jsem vstupoval do politiky tvrdím, že politika má být službou veřejnosti a věřím, že výsledky potvrzují mou snahu to naplňovat.

Jsem moc rád, že se pod mým vedením povedlo nejenom významně zvýšit investice v dopravě, kdy v posledních osmi letech dáváme do rekonstrukcí a oprav krajské silniční sítě 3 x více než tomu bylo v předchozích obdobích, zásadně jsme obměnili vozový park ve veřejné autobusové dopravě, v následujících letech je smluvně zajištěna ze 70 % i obměna vlakových, ale i v oblasti zdravotnictví, kde do každé z krajských nemocnic investujeme alespoň 1 miliardu korun ročně, rozšiřujeme objem i kvalitu sociálních služeb, modernizujeme školy a tak bych mohl pokračovat.

Při své druhé kandidatuře před čtyřmi lety jsem také sliboval, že bude-li třeba, jsem jako hejtman připraven i velet, aniž bych tušil, jak často taková situace (díky epidemii covidu, uprchlické a energetické krizi…) nastane. Také v této zkoušce se povedlo díky manažerským schopnostem a zkušenostem z bezpečnostního prostředí obstát bez větších obtíží.

Spolupráce s kolegy jako je Pavel Bělobrádek a Martina Berdychová, kteří mají stejně jako já nejen regionální znalost, ale současně i zkušenost z celostátní politiky, což je pro prosazování zájmů kraje a systémová řešení velkou devizou, si velmi cením, a proto jsem přijal roli lídra na společné kandidátce. Budeme vést slušnou volební kampaň bez napadání, s důrazem na konkrétní cíle v jednotlivých oblastech.

Úterý

💰👨‍🏫🛌👩‍⚕setkání zástupců Tripartity KHK, na němž jsme probrali kotlíkové dotace včetně podpory obnovitelných zdrojů ve vztahu k aktuálním podmínkám pro jejich poskytování ve vazbě na finanční možnosti žadatelů a na nedostatečnou nabídku na trhu. Dále střední školství (oborová struktura středních škol v kraji, průběh digitalizovaných přijímaček, osvěta pomáhající výběru vhodné školy), kooperaci státu, kraje a obcí při budování nových lůžek v domovech pro seniory, aktuální odborné personální zajištění v krajských nemocnicích či obecně možnosti rekvalifikačního vzdělávání poskytovaného úřady práce. Diskutovány byly i závěry z celorepublikové tripartity, jako je snaha o co nejrychlejší přijetí energetické koncepce, problematika důchodové reformy či podpora průmyslu.

👩‍🚒jednání s ředitelem krajské HZS a starosty měst Vrchlabí, Broumov, Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř o záměru zvýšit pokrytí zásahu HZS v kraji v některých rizikových lokalitách s využitím jednotek dobrovolných hasičů tzv. JPO II. Ty chceme v případě zájmů stávajících jednotek z úrovně kraje systémově podpořit a pomoci samosprávám měst s jejich provozem. Shodli jsme, že přes různé okolnosti zkusíme v dalším období tento systém zásahů společně podpořit a případně doplnit.

🎣🧾odpoledne jsem zavítal do Kopidlna a návštěvu jsem využil nejenom k podpoře studentů v probíhající mezinárodní soutěži, ale také ke společnému rozhovoru s ředitelkou školy a místním starostou o možnostech, jak propojit školu více i se zájmy města. Přičemž starostu můj návrh, aby se areál školy více otevřel veřejnosti velmi zaujal. A do konce týdne jsem měl již informaci, že město sestavilo pracovní tým pro konkrétní rozpracování uvedeného záměru. Přepadovka“ v Kopidlně, je opět jedním z příkladů mé hejtmanské práce v terénu, protože posouvat věci kupředu jde mnohem efektivněji při osobních jednáních a poznání místní situace i možností než z křesla v kanceláři. (více viz můj úterní příspěvek.)

Středa

📚s náměstkem pro školství jsem jednal o fungování příspěvkové organizaci KIVI se zaměřením na priority ve vzdělávání pedagogů a podpory vzdělávacích projektů.

🚑zúčastnil jsem se uvedení nového elektromobilu Volkswagen ID.4 GTX do provozu krajské Zdravotnické záchranné služby, na jejíž vybavení kraj přispěl. (více viz můj středeční příspěvek)

🅿️s vedením FN HK a města jsem jednal o výstavbě parkovacího domu s kapacitou kolem 900 míst i s ohledem na dopravní zatíženost na silnicích v okolí. Zpracovává se konkrétní studie, bavíme se předběžně o financování a potřebě rekonstrukcí a úprav na krajských silnicích včetně tzv. jižního propojení HK směrem Opatovice nad Labem na Hardubickou. Předpokládám další schůzku cca za 2 měsíce, na níž bychom měli rozhodnout o zpracování projektu.

🚧s ředitelem Správy silnic jsem jednal o problémech s objízdnými trasami při výstavbě D35 a k řešení dopravní situace v okolí Kuksu.

Čtvrtek

🎙digitalizace a automatizace ve firmách, power management a IT nástroje pro efektivní hospodaření s energiemi či dekarbonizace průmyslu a snižování uhlíkové stopy jsou témata, která v současné době významně ovlivňují rozvoj podnikání. V našem kraji nevyjímaje. Jejich aplikace či řešení vyžadují ale také velké investice. A s ohledem na to, je třeba vytvářet podpůrné platformy a možnosti poradenství či osvětu veřejného sektoru a jeho projektů.

Proto jsem rád za takové aktivity, jako byl Kulatý stůl na téma Moderní investiční projekty, který ve spolupráci s krajem a agenturou CzechInvest uspořádalo Sdružení pro zahraniční investice – AFI, a jehož se zúčastnilo třicet zástupců firem a veřejné správy.

💰Náš kraj v posledních letech investoval do úsporných opatření, ať už do zateplení budov, výměny oken, ale i v rámci dalších opatření, která přinesou snížení provozních nákladů kraje a jeho organizací přes 800 milionů korun. Dále připravujeme řadu projektů na pořízení fotovoltaiky na naše budovy za cca 400 milionů korun, inovativní jsme i v oblasti práce s otevřenými daty, kdy krajský datový portál Data KHK je oceňován napříč odbornou veřejností. Velké investice plánujeme do inovací v oblasti kyberbezpečnosti. CzechInvest aktuálně řeší v regionu tři žadatele o investiční pobídku a současně jsem stávajícím investorům nabídl služby na podporu rozšíření a modernizace jejich aktivit.

📃s radním a vedoucí odboru regionálního rozvoje jsem diskutovali o žádostech pro individuální dotace, o kterých budeme na radě rozhodovat příští pondělí. Podrobně jsme probrali přes pět desítek žádostí, zvážili jejich odůvodnění a význam případné naší podpory. A i když u některých bude projednán návrh na zamítnutí, balíček podpory se předběžně pohybuje kolem 133 mil Kč.

Pátek

📝dopoledne mě na úřadě čekala „oblíbená „administrativa a řada dílčích jednání, jako například kvůli průmyslové zóně Kvasiny a jižnímu propojení z HK směr Opatovice na Hardubickou.

👵🏡a také otevření nově zrekonstruovaného Domova sv. Josefa v Žírči. Tento počin patří k dalším z příkladů efektivní spolupráce města, kraje, státu, a v tomto případě i neziskovým sektorem. Investice cca za 100 milionů, na níž kraj přispěl 17 miliony korun. Zdůraznit si zaslouží velký význam spolupráce právě s Oblastní charitou Červený Kostelec, a to nejenom v souvislosti se zmíněným domovem. V oblasti poskytování sociálních služeb při péči o seniory, nemocné i jinak potřebné v našem kraji je skvělým partnerem již 30 let. Domov bude nově poskytovat nejenom zdravotní a odlehčovací pobyty, psychologickou poradenskou činnost, chráněné bydlení, možnost zapůjčení pomůcek pro imobilní osoby, ale také služby pacientům s roztroušenou sklerózou. (viz můj páteční příspěvek)

🇨🇿🇦🇹odpoledne jsme spolu s náměstkyní Martinou Berdychovou přivítali na krajském úřadě Jiřího Štilera, českého velvyslance působícího ve Vídni. Hovořili jsme zejména o možnostech spolupráce v cestovním ruchu, školství a při pořádání kulturně společenských akcí. Ostatně kromě toho, že Češi patří mezi nejpočetnější zahraniční turisty v Rakousku, jsou aktuálně i sousedské vztahy na nejlepší úrovní v moderní historii obou zemí.

Sobota, neděle

👨‍👩‍👦‍👦jako obvykle čas s rodinou a trocha odpočinku i přípravy na další týden. Bude z části májový – tedy krom běžných pracovních povinností také plný studentských majálesů, májek, vyšlapaných trávníků pod rozkvetlými třešněmi, kouře z upálených čarodějnic a jak pěvně věřím, i příjemných přátelských setkání. Krásné jarní dny Vám všem!🌸