Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

🐣dopoledne jsem s Toníkem absolvoval velikonoční koledu a🚴 odpoledne jsem věnoval cyklistické vyjížďce, abych v přijaté výzvě účastnit se letošního Krakonošova cyklomaratonu neudělal svým vyzyvatelům ostudu (viz můj pondělní příspěvek)

Úterý

📋porada vedení kraje k podrobnému projednání záměrů v pevnosti Josefov. Dne s víme, že se bude díky financím státu, kraje a města řešit havarijní stav, ale současně je nezbytné řešit rozvoj tohoto prostoru nikoliv pouze dílčími projekty, ale systémově včetně možnosti zainteresovat do účelu jeho následného smysluplného využití další investory. Přičemž i z tohoto důvodu jsem svolal další jednání za účasti vlastníka, kterým je město Jaroměř a budeme se bavit o tom, jak tohle vše s využitím i jiných finančních prostředků připravit a případně realizovat.

🏡💰zasedání Rady KHK s 58 body programu z oblastí majetku, dopravy, investic, zdravotnictví a sociální péče. Mimo jiné jsme např. s radním pro regionální rozvoj kraje a vedoucím příslušného odboru prodiskutovali dotační program Podpora obnovy venkova, respektive seznam všech žádostí, jejich pořadí podle hodnocení a možností dosavadní alokace peněz (cca 53 mil Kč) v tomto programu. Ocenil jsem přípravu a obsah jednotlivých žádostí na pomoc při investičních akcích různého charakteru (opravy místních silnic, mostků, sběrných míst, úprav veřejných prostor obcí apod), na což rozpočty samotných samospráv obcí nestačí, a učinil jsem vše potřebné k navýšení peněz do tohoto programu o cca 10 mil Kč, tedy celkem na 63 mil korun, které budou rozděleny na podporu obcí.

🎶s vedením chlapeckého souboru Boni Pueri jsem jednal o spolupráci, podpoře a reprezentaci našeho kraje, a přestože letos pěvecký sbor v dotačním programu neuspěl, dohodli jsme se na další možnosti, jak aktivity tohoto souboru dílčí měrou podpořit

🏥se Zuzanou Netolickou a pěti dalšími zástupci krajské rady odborového zdravotnictví jsme shrnuli závěry vyjednávání o platech zdravotníků z konce minulého roku, kdy jsme jako zřizovatelé se zkušeností minulých let nečekali jen na přístup státu, ale vše dojednali v souladu s naší dlouhodobou strategií stabilizace zdravotnického personálu ještě před celostátním resumé. Prezentoval jsem také představy kraje o dalším rozvoji a udržitelnosti našich zdravotnických zařízení. Máme zpracovaný generel jednotlivých nemocnic, jednáme s pojišťovnami a bavíme se o co možná nejefektivnějších opatřeních s ohledem na hospodaření i potřebnost zdravotní péče. Připomněl jsem i probíhající nebo nedávno ukončené velké investice do zdravotnictví a sociální oblasti, bavili jsme se o dalších plánovaných akcích, jejichž cílem je mít k dispozici síť moderních zdravotnických zařízení a odpovídající kapacitu lůžek pro zajištění sociální péče. Na závěr proběhla ještě diskuse k situaci v Barevných domcích, kdy jsme si vyjasnili závěry z dosavadních kontrol a jednání a shodli se na způsobu řešení některých situacích v tomto zařízení i na potřebě změny komunikace obou dvou zúčastněných stran.

🙂a děkuji všem za milá přání k narozeninám – všechna mě velmi potěšila.

Středa

⚡porada s týmem pověřeným nákupem energií pro KHK a jeho organizace, na níž jsme se po podrobné analýze, a na základě dalších podkladů rozhodli jak, v jakém rozsahu a na jaké období potřebné energie nakoupíme.

💶s vedoucím odboru dopravy jsme stanovili kompetence, úkoly a způsob spolupráce mezi krajem, údržbou silnic a CIRI při čerpání evropských peněz na rekonstrukce krajských silnic.

👩‍🏫se zástupci komunitního vzdělávacího centra Mraveniště z.s. (www.domraveniste.cz) jsem pokračoval v již dříve započatých jednáních k plánovaným úpravám budovy školy, která je v majetku kraje. Zhodnotili jsme stav příprav, očekávání schválení požadované dotace (cca 17 mil), harmonogram stavby a předpoklad ceny ze soutěže (akce asi za 21 mil Kč) a případnou možnost spolupráce zejména při právním zajištění majetku. Probrali jsme také možnosti provozu tohoto školského zařízení a finanční pomoci. Zatím však musíme počkat na rozhodnutí o dotaci.

📷s Martinem Veselým jsme se sešli k projektu “Doteky Afriky”. Jedná se o uspořádání výstavy sbírky fotografií a nyní jsme řešili souhlas kraje jakožto zřizovatele ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, kde by měla být výstava v létě instalována.

Čtvrtek

🚓🚑🚒👨‍💼se zástupci PČR, HZS, ZZS a městem Nová Paka jsem se sešel u příležitosti podpisu společného memoranda, jehož předmětem je nové výjezdové centrum IZS, a to v Nové Pace, které bude sloužit hasičům, záchranářům i policistům. Aktuálně kraj také soutěží stavební firmu pro stavbu základny ZZS KHK v Robousích u Jičína a v přípravě jsou základny v Jaroměři a Náchodě. Cílem je zajistit odpovídající podmínky pro ještě lepší pokrytí a dojezdové časy hasičů, záchranářů i policistů.

👨‍💼👩‍💼na KÚ jsem přivítal představitele Svazu měst a obcí našeho kraje, na setkání k výměně zkušeností a diskusi nad dalšími podněty z jednotlivých samospráv

🏰s ministrem kultury Martin Baxa jsem navštívil Nové Město nad Metují, abychom zde pokračovali v debatě o významu kulturní památky – zámku v Novém Městě nad Metují. Se starostou města a majiteli zámku již delší dobu hledáme možnosti, jak do budoucna případně převést zámek do péče státu, aby byla zajištěna jeho odpovídající údržba i provoz, a současně zachována jeho přístupnost široké veřejnosti, jeho turistický potenciál a kulturní přínos.

📝Zavítali jsme i na Broumovsko, kde jsme hovořili o tom, jak by mohla pokračovat spolupráce mezi ministerstvem kultury, krajem a městy i zdejšími obcemi v rámci rozpracovaných projektů BROUMOV 2028+, podporujících rozvoj této části regionu.

☕večer pak patřil setkání s občany ve Vrchlabí na jedné z mých Pražíren. Kromě obvyklé dopravy a plánovaných krajských investic v této části regionu, to byla například i bezpečnost, a to zejména v souvislosti s různými dez/informacemi, které v poslední době hojně plní naše média a samozřejmě v mnohém budí v lidech nejrůznější obavy. Obecně můžeme stále říct, že žijeme v jedné z nebezpečnějších zemí, ale současně je třeba si připustit, že se máme právě v tento čas soustředit i na to, abychom v případě, že by hrozila změna této situace, byli nikoliv předem manipulováni strachem, ale na základě faktických skutečností adekvátně připraveni. Probrali jsme i řadu místních témat, a tradičně jsem si odnesl několik úkolů. Děkuji všem, co přišli věcně diskutovat.

Pátek

🚧kontrola začínající stavby na prvním ze tří mostů na silnici z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna (tzv. Polské mosty), které letos projdou plánovanou rekonstrukcí.

⛪cestou zpět jsem se zastavil na Trutnovsku ještě v Rudníku, abych si kromě nedávno dostavěného autobusového nádraží a zrekonstruované radnice prohlédl zdejší evangelický kostel. Obec a zástupci spolku na záchranu tohoto objektu mě chtěli seznámit se záměrem a plánem vícezdrojového financování jeho opravy včetně prostředků, které do toho vloží obec.

🛣se starostou Hronova jsem hovořil o stavu přípravy výstavby obchvatu města a s tím spojené problematice výkupu potřebných nemovitostí a další spolupráci, která zajistí vedení trasy obchvatu vedle železnice a v prostoru bývalé textilní továrny.

Sobota, neděle

💐v sobotu jsem se v Trutnově zúčastnil vítání občánků, mezi nimiž byla i první holčička, která se letos narodila v krajských porodnicích v našem kraji, a to 1. ledna před půl osmou večer. Kromě gratulace a drobného dárku rodičům této holčičky jsme spolu s trutnovským starostou Michal Rosa popřál všem přítomným rodičům i jejich ratolestem hodně zdraví a krásnou společnou cestu životem, ať na ní ustojí všechny případné překážky a prožijí mnoho úžasných a radostných společných let.

🏑v podvečer jsem přijal pozvání na utkání 1. finále 1. ligy žen mezi domácím týmem FBC Dobruška a hosty z FAT PIPE Tigers Start98. Domácí tým je letos velmi úspěšný a je znát velké odhodlání a motivace bojovat svými výkony o účast v nejvyšší soutěži extraligy ve florbalu v příštím roce. Tomu, že na to mají, odpovídala nejenom atmosféra a fanouškovská podpora v hale při sobotním utkání, ale hlavně výhra 3:2 v prodloužení ve finálové sérii. Velká gratulace!

🎹dnes pro změnu slavnostní koncert PETROF Piano trio – ke 160. výročí významné firmy, jež má své kořeny pěvně spojené s našim regionem, o čemž jsem se mohl jako hejtman v rámci společného partnerství opakovaně přesvědčit.

…a zbývá už jenom příprava na nadcházející týden, do kterého Vám přeji jenom vše dobré.🙂