Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…po ranní administrativní rozcvičce na KÚ jsem strávil dopoledne plněním slibu ‍studentům prvního a druhého ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost SPOŠ ve Dvoře Králové nad Labem z minulého týdne, kdy jsem je pozval na návštěvu senátu a několika zvláštních bezpečnostních útvarů v Praze. ‍♂Studentům jsem ukázal nejen prostory Senátu PČR, ale také jsem se jim snažil přímo v jednacím sále názorně ukázat a vysvětlit, jak takové projednávání probíhá, jaké má procedurální náležitosti, či jaké mají senátoři úkoly a pravomoci. Ze Senátu PČR jsme se přesunuli na Hrad, kde na studenty čekali zástupci‍♂ Útvaru pro ochranu prezidenta včetně zástupce uniformované složky, jejímž úkolem je zabezpečení ochrany celého areálu Pražského hradu a také Ochranné služby Policie ČR, který má na starosti ochranu nejvyšších ústavních činitelů a dalších chráněných osob. (více – viz můj pondělní příspěvek)
…odpoledne jednání s kolegy na KÚ (CIRI, ekonomické záležitosti). Diskutovali jsme také s náměstkem pro investice k připravovanému nákupu energií. Cena během pár dní zásadním způsobem narostla, následně po různých prohlášeních světových politiků maličko klesla, a proto je důležité a zároveň nejednoduché vystihnout ten správný okamžik pro nákup.
…věnoval jsem se také reklamacím některých technických a stavebních problémů v Náchodské nemocnici. Současně chci dohlédnout na přípravu všech podkladů pro druhou etapu plánované dostavby této nemocnice, aby Rada KHK mohla následně rozhodnout o efektivním architektonickém návrhu.

Úterý
…jednání s ředitelkou úřadu o jejím ukončení jejího 21 letého působení ve funkci ke konci letošního roku. Poděkoval jsem za vše pozitivní při zřizování úřadu, převedení okresních úřadů pod kraje, všechny volby, které měla na starosti v posledních dvou desítkách let i za každodenní starosti při řízení cca 460 lidí v rámci Královéhradeckého kraje. Není to pro mě překvapení, a proto nástupnictví řešíme již delší dobu, stejně jako další dílčí věci související se systemizací míst na úřadu a rozpočtem.
…jednání s náměstkem pro školství o stávajících problémech v interpersonálních vztazích a potřebných změnách v některých školách.
…v rámci operativy také příprava setkání s představiteli Volyňských Čechů pocházejících z našeho kraje.
…‍♂v podvečer jsem se zúčastnil jednání výkonné rady ODS, kde zazněla nejenom potěšitelná prohlášení vztahující se k výsledku právě proběhlých parlamentních voleb, ale také jsem připomněl, že je třeba si hned v počátku jasně uvědomit závažnost aktuální ekonomické (vysoká inflace, hospodářské problémy velkých firem jako např. Škoda apod., setrvalé problémy v energetické oblasti…), ale i společenské (velká polarizace společnosti…) a etické situace v naší zemi a odpovědnost, kterou na sebe nová vláda při jejím řešení musí vzít.
Dovolím si však také znovu zopakovat – nečekejme zázraky na počkání, nečekejme, že to někdo za nás vyřeší, musíme se o to přičinit jeden každý z nás, musíme do toho, jak vrátit naší zemi prosperitu a společnosti hodnoty, které byly v posledních letech dehonestovány, jít opravdu všichni společně. ‍♂ Jsme země mnoha schopných, houževnatých a věřím, že i odpovědných a slušných lidí. ‍♂Chtějme, ať nám ti, co budou ovlivňovat v nadcházejících letech naše životy, ať naslouchají, komunikují a spolupracují. Ať vytváří takové podmínky, abychom mohli každý přispět svými schopnostmi. Samotná vláda, ať je jakákoliv, to bez nás všech nikdy dokázat nemůže. Tak se o to pojďme spolu všichni poprat!

Středa
… jednání o dalším uspořádání a organizačních změnách na KÚ.
…a jako nyní téměř každý den jsem měl na programu záležitosti kolem nárůstu energetických cen, také epidemiologického vývoje v souvislosti s Covid-19 a stavem očkování. Máme 67% proočkovanost (naočkováno již 620 tisíc dávek v našem kraji) a počty hospitalizovaných v našich nemocnicích jsou v řádu jednotek. V karanténě jsou celkem 3 třídy (dvě v okrese HK, jedna v okrese Trutnov) a 5 pedagogů. V kraji funguje 10 očkovacích míst. Provoz očkovacího místa v OC Atrium FN HK tento týden ukončila.
…‍zúčastnil jsem se porady ředitelů našich středních škol, škol pro děti a žáky se zvláštními potřebami, našimi dětskými domovy…, kterým jsem poděkoval za zvládnutí všeho, s čím se museli v předcházejících dvou velmi nestandardních školních rocích vypořádat. A nebylo toho málo – jiný způsob výuky i hodnocení, ale také připravenost našich učitelů, vybavení technologiemi, funkčnost a technické problémy, motivace nejen studentů…všichni si zaslouží velký respekt a poděkování.
Kraj nepřeposílá jen státní příspěvek do školství, ale například v letošním roce jsme dále investovali 120 milionů korun, realizujeme 2 projekty IROP za cca 100 mil korun a cca 50 mil z rozpočtu kraje jde na specifické dokrytí fungování naších škol. Kraj je zřizovatelem 54 středních škol (z celkových 74), na nichž letos 5 131 nových studentů 1. ročníku.
Pro následující rok jsou připravovány projekty za cca 100 mil korun v oblasti životního prostředí a 150 mil v ostatních projektech.
V průběhu diskuze jsem informoval o záměru kraje stabilizovat současnou strukturu středních škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním a speciálním přístupem k žákům a studentům. Náměstek hejtmana pro školství dostal za úkol vyhodnotit změny a efektivitu z organizačních změn provedených před 3 lety.
‍♂Také jsem s ohledem na potřeby financování v letošním i příštím roce nabádal k prodávání nepotřebných nemovitostí se slibem, že peníze za ně ve školství necháme.
Moc rád jsem i za takové obory jako je např. lesnictví, kamenictví, rybářství atd. na našich školách a poprosil jsem o jejich co největší propagaci, stejně jako u zdravotnických nebo řemeslnických oborů, abychom nové ročníky co nejvíce naplnily studenty i mimo náš kraj.
Zazněla řada dalších důležitých podnětů a považuji za důležité, abych se jako hejtman s našimi řediteli školských zařízení setkával pravidelně.

Čtvrtek
…administrativa a operativní jednání s kolegy na KÚ – například o stavu přípravy záměrů k dostavbě Náchodské nemocnice, o vývoji energetických cen a potřebě kraje v tomto složitém období je pro další období nakoupit, co možná nejrozumněji, o přípravě záměrů změn v systému řízení zdravotnického holdingu našeho kraje.
…také jsem přijal pozvání do vysílání ČRo: https://hradec.rozhlas.cz/hejtman-cervicek-spolecnost-je-rozdelena-musime-si-naslouchat-a-spolecne-hledat-8597608?fbclid=IwAR0W-rDkeER1fMVJRfh4VnUQSZy_dX3RrTAc5HLYQoOdXJrfhrbMywV3O9s

Pátek
…kontrola silnice Náchod-Hronov. První etapa stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov představuje rozsáhlou rekonstrukci havarijního stavu komunikace včetně mostu, kanalizace a propustků za 84 mil. Kč. Královéhradecký kraj jako investor stavby si velmi váží přístupu obou měst k rekonstrukci, protože její součástí je také společná výstavba dešťové kanalizace a výstavba a rekonstrukce chodníků včetně veřejného osvětlení a souvisejících objektů. Stavba se nachází v intravilánu městyse Velké Poříčí a města Hronov a má značný vliv na okolní zástavbu, obyvatele a provoz po silnici II/303. Stavba je realizována za úplné uzavírky, ale aby byla zajištěna dopravní obslužnost a přístup k nemovitostem, tak je rozdělena na několik úseků. Provoz pro místní občany je veden po místních komunikacích a objížďkou po silnici III. třídy přes Velké Poříčí.
Stavba je celkem 2,4 km dlouhá. Začátek stavby je u čerpací stanice ve Velkém Poříčí a pokračuje až po křižovatku se silnicí II/567 směrem na Zbečník. Je rozdělena na 3 úseky. Letos byly realizovány 2 úseky, ve Velkém Poříčí a v Hronově v celkové délce 1,3 km. Třetí úsek komunikace II/303 v délce 1,0 km v průtahu části Hronova a Velkého Poříčí bude realizován příští rok.
Předmětem projektové dokumentace je i 500 m dlouhý úsek za odbočkou na Velké Poříčí po čerpací stanici. V tomto úseku se ale bude napojovat budoucí přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí. Stavbu plánujeme realizovat v letech 2023-2026. Proto původně navrhovaná celková rekonstrukce tohoto úseku za více než 8 milionů byla ze stavby vyjmuta, protože by při napojení silnice II/303 došlo k znehodnocení značné části této investice. Nicméně tento úsek vykazoval poměrně hluboké vyjeté koleje. Dopravní inspektorát a starosta města Velkého Poříčí požadovali zajistit opravu i tohoto úseku. Proto byla akreditovanou laboratoří provedena diagnostika – skladba vrstev a rozbor asfaltových směsí pro zjištění, která vrstva je plastická a způsobuje „vymačkávání“ asfaltových vrstev. Podle výsledků se jedná o prostřední vrstvu, ale z důvodu účelně vynaložených prostředků byl letos proveden pouze první krok – odfrézování nerovností, aby se v kolejích v zimních měsících nedržela voda a nehrozilo namrzání, aquaplaning a následně nehody. V příštím roce provedeme uzavření povrchu vozovky vhodným krytem.
Omlouváme se všem za dopravní komplikace při stavbě a omezení provozu, ale věříme, že celkové dokončení stavby převáží tato omezení a přispěje ke zlepšení dopravy.
V dalších letech bude provedena rekonstrukce mostu a úseku II/303 za náměstí v Hronově. Zároveň je v plánu pokračovat v přípravě projektu přeložky II/303 města Hronov, která odvede tranzitní dopravu mimo centrum města.
…jako člen/zástupce našeho kraje jsem se zúčastnil volebního valného shromáždění ESUS NOVUM (Evropské seskupení pro územní spolupráci, kdy členové za ČŘ jsou zástupci Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje) v krásném prostředí Centrum Walzel v Meziměstí. Kromě voleb předsedy, místopředsedy, výkonného ředitele a jeho zástupce na další 5 leté období jsme probrali současný stav v hospodaření, záměry pro další období a vyhodnocení dosavadních aktivit spolku například v oblasti vzdělávání v příhraničí, informační strategie nejenom pro občany obou států při jejich cestování přes hranice, procesování různých mezinárodní dohod, jako jsou ty mezi naším krajem a Dolnoslezským vojvodstvím v oblasti dopravy, nebo jiného partnerství samospráv obou států, a také v oblasti vzdělávání na univerzitách třetího věku, v oblasti marketingu týkající se cestovního ruchu apod.
…‍navštívil jsem obecní úřady v Hejtmánkovicích (podíval jsem se na nově rekonstrukcí vytvořené prostory obecního úřadu) a Velkém Poříčí.
…večer divadlo na Vinohradech a Revizor od Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Klasika zrcadlící tupost, nevzdělanost a zkaženost úředníků v jednom ruském provinčním městečku prolezlém korupcí a různými jinými neřestmi, je nadčasová a bohužel těch , jejichž charakter je pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím a do sebe zahleděných hráčů bez zásad nalézáme kolem sebe ve společnosti mnoho dodnes.

Sobota, neděle
…‍‍‍konečně trochu volný víkend s rodinou, kdy kromě zabavení našeho malého Toníka stihnu i trochu odpočinku.
Přeji Vám krásný a stejně jako příroda kolem nás v těchto dnech barvený, nadcházející týden