Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Dnes byly zprovozněny dva nové a dlouho očekávané úseky dálnice D11 ve směru od Hradce Králové na Jaroměř. Je to tedy dalších 15,2 a 7,15 km a připočteme-li již z minulosti provozovanou část D11 z Prahy do HK, je to nyní celkem 60 % z celkových 155 km, této dálnice (v budoucnu) vedoucí na hranici s Polskem.
Intenzita dopravy dosahuje na tomto úseku až 17 000 vozidel za den. V roce 2040 se počítá s 28 420 až 42 250 vozidly za den.
Jsem přesvědčen, že 22,5 km nové části dálnice výrazně ovlivní bezpečnost dopravního provozu v tomto úseku a cestovní komfort. Jenom prosím, řidiče, kteří mají v daném úseku již zažitá určitá jízdní pravidla, aby nepřehlédli, že dochází ke změně přednosti v jízdě na stávající I/33 u Semonic, a je zde tedy třeba dávat přednost autům jedoucím z dálnice.❗
Stavby obou dnes otevřených úseků započaly v roce 2018 a jejich celkové náklady činí cca 4 mld. korun bez DPH.
‍♂V průběhu bylo třeba vyřešit celou řadu problémů – byla blokována spolkem Děti země, výkup jednoho z pozemků bylo třeba vyřešit dokonce vyvlastěním, u Hořenic bylo objeveno neolitické osídlení a u Jaroměře našli zřejmě 7000 let starou obchodní stanici. Bylo třeba mnoho úsilí a jednání, a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci podíleli (ŘSD, min. dopravy, projektanti, dodavatelé…), za ochotu hledat společná řešení bez upřednostňování politických zájmů té či oné strany a maximální snahu dostát termínu otevření.
‍♂A doufám, že i výstavba dvou zbylých dvou úseků (Jaroměř – Trutnov a Trutnov-státní hranice), proběhne se stejným nasazením a úsilím udělat vše proto, abychom se dočkali jejich zprovoznění nejpozději ve stanovených termínech nebo pokud možno ještě dříve