Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Kromě zahájení výstavby druhé etapy laboratoří v Trutnovské nemocnici jsem se včera sešel také se starostou Trutnova, abychom prodiskutovali aktuální možnosti spolupráce kraje a města nejen ve zdravotnictví, ale také v dopravě.
‍⚕Problém nedostatku zejména praktických lékařů a zdravotnického personálu trápí celou republiku, náš kraj nevyjímaje. Zajištění odpovídajícího počtu lékařů a stomatologů je odpovědností zdravotních pojišťoven, nicméně kraj na ně v tomto ohledu tlačí a jedná. Některé dohody, které povedou k upřednostnění smluv s lékaři, kteří budou pracovat v rámci sítě krajských zdravotnických zařízení před těmi v nových soukromých ordinacích, jsou již odsouhlaseny. V jednáních budeme pokračovat, ale velmi vítám a děkuji i za takové vlastní iniciativy měst, například takových, jako mi představil trutnovský starosta Michal Rosa. Město nejenom hledá volné byty a ordinace pro lékaře, ale ve spolupráci se zdejší nemocnicí plánuje spustit i náborovou kampaň u studentů a čerstvých absolventů. Stejně jako praktici jsou důležití i odborní lékaři na jednotlivých odděleních v nemocnici, a proto při hledání spojili své síly. Přispět k zájmu o pracovní praxi i život na Trutnovsku mohou krajské investice do modernizace nemocnice a také zdejší krásné prostředí, blízké hory i všestranné mimopracovní vyžití.
V oblasti dopravy jsme řešili zejména problémy spojené s dostavbou D11. Sjednotili jsme společnou argumentaci pro připravované jednání s ministry dopravy ČR a PR, které se uskuteční v Trutnově ještě do konce července. Naším záměrem je, po dřívějším zprovoznění dálnic na polské straně, nepovolit (resp. zachovat pouze systém výjimek) nákladní tranzitní dopravu po silnici I/16 směrem na Trutnov. Probrali jsme ještě další možná opatření, týkající se změn dopravního značení na některých objízdných komunikacích, aby nedocházelo k tomu, že si jimi budou zkracovat cestu řidiči kamionů, přijíždějící po dálnici z Polska.
Se starostou jsme se domluvili na další koordinaci aktivit kraje a města s ohledem na dostavbu D11 i na dalším postupu.