Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí, úterý
…na oplátku za loňskou návštěvu župana Jána Luntera u nás, jsem přijal pozvání do Bánskobystrického kraje. Vzhledem k tomu, že župan končí ve své funkci, považoval jsem za nejdůležitější potvrdit si zájem pokračovat ve spolupráci i s novým vedením kraje, a to především v rozvoji cestovního ruchu, propojení činnosti kulturních organizací, ale i ve společných zájmech v regionálním zemědělství a potravinářství.
…vyměnili jsme si poznatky obou krajů v oblastech školství a sociální péče. Velmi mne zaujalo téma tzv. sociálních podniků, které v oblasti stavebních investic a zemědělství mohou být přednostně využívány (až do výše 20 mil Kč) pro veřejný zájem, například jako dodavatelé zemědělských produktů do nemocnic, škol apod., přičemž kraj může přispět na zmíněné dodávky ze zákona dotační podporou.
…neméně zajímavá byla i diskuze nad hospodařením a financováním veřejných služeb a investic v energetické krizi, kdy oproti nám na Slovensku stále ještě čekají na opatření ze strany státu. Nakonec jsme se však shodli, že zejména ve vztahu k průmyslu bude potřeba přijmout jak na Slovensku, tak stejně i u nás, další potřebná opatření.
…a jenom pro zajímavost informace pro všechny, kteří poukazují, že Slovensko je na tom lépe kvůli tomu, že tam udělali nějaká opatření dříve, což zjevně v reálu nebude úplná pravda:
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/slovenska-ekonomika-heger-elektrina-kolaps.A220928_075509_eko-zahranicni_pit
…využil jsem i současně probíhající návštěvy české zemědělské delegace na Slovensku a zúčastnil se dvou pracovních jednání, na nichž jsme probírali národní zemědělskou politiku obou států, potřebné změny vedoucí k zemědělské a potravinové bezpečnosti a konkurenceschopnosti s ohledem na nespravedlivou evropskou dotační politiku. Diskuze proběhla také nad zájmy ochrany ohrožených živočišných druhů (vlci, medvědi) versus zájem ochrany chovatelů stád ovcí, skotu apod. Shodli jsme se, že chceme-li zachovat i tyto formy zemědělství, má mít ochrana svoje pravidla a regulaci.
…v rámci hostitelem připraveného programu jsme měli možnost nahlédnout nejenom do hospodářské problematiky partnerského kraje, ale i blíže se seznámit s rodinnou farmou či zhlédnout divadelní představení čerstvých absolventů Janáčkovy akademie múzických umění Sen o pralese, dle knihy Bambi autora Felixe Salteny z roku 1923. Patrně byla inspirována tehdejší zhoršující se politickou situací, antisemitismem a válečným konfliktem a výrazně se zde proto objevuje motiv strachu a zabíjení. Dnes není, na rozdíl od roku 1935, tento příběh zakázaným, ale naopak se stává politickou alegorií reflektující současný svět.
…⛏❤také mne okouzlila návštěva jednoho z nejznámějších hornických měst v Evropě – Banské Štiavnice, kde se téměř na každém kroku snoubí historie se současností. Zdejší jedinečná atmosféra mimo jiné inspirovala i jednoho z největších slovenských romantických básníků Andreje Sládkoviče k napsání nejdelší milostné básně Marína, jíž je věnovaný celý zážitkový dům, který jsme navštívili. Měli jsme možnost vidět tvorbu (malba, sochařství, keramika, dřevěné plastiky a intarzie) současného mnohostranného umělce Arpáda Pála a nahlédnout pod pokličku v pivovaru ERB. Ještě jednou děkuji slovenským partnerům za bohatý program, a hlavně za přátelskou diskuzi i podněty pro další spolupráci.
Středa
…svátek u příležitosti oslav Dne české státnosti spjatý s výročím zavraždění našeho patrona sv. Václava. Dovolím si jenom zopakovat ze svého středečního příspěvku, že to nedůležitější, co bychom si z jeho odkazu měli nejenom v tento den, ale zejména v dnešní neklidné době i ve dnech ostatních, připomínat, je především to, abychom se dokázali zabývat více tím, jak si navzájem porozumět než čím se navzájem osočit, a nezapomínali na ideály humanity, tolerance a slušnosti. Jenom tak budeme lépe schopni odolávat panice, zlobě či rozhádanosti a snáze nacházet společná řešení. Nehledejme viníky, ale snažme se odstraňovat příčiny problémů, mezi které v první řadě patří neustále prohlubování příkopů mezi námi navzájem.

Čtvrtek
…‍‍‍s paní Tobiášovou jsem jednal o pěstounství v našem kraji, a to zejména o podmínkách, ocenění a dalších potřebných změnách v legislativě. Shodli jsme se, že kraj bude více pěstounství propagovat, zaměříme se na podporu společenské prestiže a uznání pěstounství a budeme uvažovat o změně podpory pěstounům ve službách i nabídkách ze strany kraje.
…další z řady jednání o Nemocničním informačním systému s řediteli nemocnic se zaměřením na potřebné úpravy v jejich IT systémech s cílem sjednotit různé funkcionality tak, abychom vše zvládli do konce roku 2023.
…blahopřál jsem studentům našich škol, kteří vytvořili ohodnocené návrhy log pro zimní Olympiádu dětí a mládeže, jejímž spolupořadatelem v příštím roce bude náš kraj.
…se zástupci agentury CzechTourism jsme jednali společně s náměstkyní Berdychovou o záměrech nové legislativy v oblasti cestovního ruchu, kde je hlavním cílem sdružovat finanční zdroje od státu, kraje, obcí a podnikatelského prostředí dle sjednocených pravidel, a zaměření na rozvoj cestovního ruchu v krajích.
…setkání s občany a vedením obce Heřmanice kvůli dopravní situaci na silnici Heřmanice – Běluň, která je v současné době zneužívána jako zkratka po dostavbě D11 ve směru na Náchod – viz můj páteční příspěvek.

Pátek
…se starostkou obce Ohnišov jsme probírali dosavadní investice do školy, vodovodu a výstavby v obci, společenské aktivity obce i další investiční plány spojené s energetikou či chodníky – též viz páteční příspěvek.
…‍návštěva náchodské MŠ a ZŠ Josefa Zemana v Raisově ulici, kam jsem se přišel podívat na přestěhovanou speciální školu, abychom probrali aktuální činnost a další plány. Jsou to už tři roky, kdy se zde začal plnit náš společný sen s ředitelem této školy – přestěhovat ji z několika nevyhovujících prostor pod jednu střechu. A nyní se díky možnosti přizpůsobit nevyužívané prostory bývalého stavebního učiliště sen stal skutečností. Domluvili jsem ještě také na hledání řešení venkovních prostor pro zdejší studenty.

Sobota, neděle
…‍‍‍příjemný víkendový čas s rodinou a příprava na nadcházející týden. Do něj přeji Vám všem hlavně co nejvíce pozitivní mysli i úspěšně zdolaných úkolů.
…A v neposlední řadě gratuluji všem novým či znovuzvoleným kolegům, kteří uspěli v druhém kole senátních voleb. Je to malé povzbuzení a víra v to, že jsme ještě některé důležité hodnoty zcela neodhodili na smetiště.