Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Řadu zásadních rozhodnutí činíme s kolegy na základě podkladů čítajících mnohdy hodně stran a neosobních čísel. Jsou ale věci, které mne ani tak nevedou k jednoznačnému názoru, a proto si jej potřebuji potvrdit či vyvrátit na základě osobního zjištění.
Jednou z nich je ve vedení kraje diskutovaná investice do modernizace Domova důchodců ve Vrchlabí, se stávající kapacitou 55 lůžek, 10 se zvláštním režimem a třemi pro odlehčovací službu. Realizace záměru modernizace – tedy rozšíření kapacity o 35 dalších lůžek pro klienty s potřebou speciální péče při psychosomatických poruchách či s Alzheimerem představuje náklady v objemu cca 365 mil. korun.
Proto jsem si dopředu neohlášen včera zajel vyslechnout názor na význam tohoto domova od místního starosty a dotázat se na případnou ochotu města se na realizaci výše uvedeného záměru podílet, a také si prověřit fungování, hospodaření přímo do domova. Ocenil jsem výsledky investic a modernizačních aktivit provedených v posledních letech a poděkoval jsem paní ředitelce za dosavadní vedení domova.
‍♂A dospěl jsem k názoru, že modernizace má své opodstatnění. Pro to a také díky mnoha hodinám stráveným nad krajským rozpočtem při prověřování možností, jak vyčlenit cca 240 mil. korun na uvedenou modernizaci, budu moci na pondělním jednání rady při zvažování realizace této akce odpovědně argumentovat a pevně věřím (i po individuálních rozhovorech s kolegy radními), že ji nakonec schválíme.