Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

🌊s ohledem na vývoj počasí v průběhu předchozího víkendu, který v místech se zvětšenými srážkami a teplotami, způsobil rozvodnění některých toků až na 3. povodňový stupeň, jsem byl v kontaktu nejenom s obecními povodňovými komisemi, ale jel jsem se osobně také podívat na stav nádrže Les Království a Labské přehrady, které přívalové vody zčásti zadržovaly. Současně jsem také probral situaci se starosty obcí, jež se nacházejí v katastru zmíněných přehrad. (viz můjj pondělní příspěvek)

🏥o novém záměru umožňujícím robotické operace, beriatrické péči, provozování odborných webových stránek, ale i hledání opatření k dalšímu zefektivnění hospodaření v letošním roce, jsem jednal s ředitelem Oblastní nemocnice Náchod.

🛣🚔ve Dvoře Králové nad Labem jsem se starostou hovořil o bezpečnostních požadavcích na silnici I/37 v souvislosti s budoucí výstavbou D11. Dohodli jsme se na jednání se starosty okolních obcí a ředitelem ŘSD za mé přítomnosti a společně budeme hledat možná opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti při očekávaném nárůstu provozu. Předpokládám, že některé nápady bude možné realizovat a již v minulých týdnech jsem dopisem požádal policii o reakci na výsledky prozatímního jednání s ŘSD. Nicméně, bez ohledu na jakákoliv případná doplňková opatření je třeba připomenout, že zajištění bezpečného a plynulého provozu je zejména odpovědností PČR prostřednictvím její přítomnosti a zvýšeného dohledu na předmětných úsecích silnic I. třídy, jež jsou v kompetenci státu, a nelze očekávat, že po letech příprav se najednou před spuštěním výstavby udělá něco zázračného. Ale ani mě to není jedno a budu chtít dále o všem jednat a nutit ŘSD, aby na smysluplné podněty adekvátně reagovalo.

💰🏒⛸🛷navštívil jsem starosty čtyř měst, která významně přispěla perfektní přípravou sportovišť a zázemí k velmi úspěšnému průběhu loňské Zimní olympiády dětí a mládeže a mezi něž jsme nakonec také rozdělili ušetřené finanční prostředky, jež byly na olympiádu alokovány. Podmínkou krajské dotace (4 mil korun rozdělených mezi 4 města) bylo jejich využití pro obnovu či doplnění vybavení tamních sportovišť a přijel jsem se podívat, na co konkrétně to bylo. V Nové Pace pořídili repasovaný stroj pro údržbu sjezdovky a lyžařských tratí, ve Špindlerově Mlýně za krajské vyměnili povrch hřiště na sídlišti Bedřichov. Trutnov využil milion korun na rekonstrukci šaten, výměnu osvětlení a oken ve staré části zimního stadionu, Vrchlabí dotace pomůže s nákupem nové rolby. (viz můj úterní příspěvek)

Úterý

🤒a jak se ukázalo i nemoci nechodí po horách, ale „po lidech“, v důsledku čehož jsem musel své úřadování přemístit z kanceláře do postele. Přičemž jako správný beran jsem na to šel samoléčbou, což jsem považoval v kombinaci s pár hodinami v posteli za dostačující.

Středa

📝ráno jsem k nemoci přistoupil metodou vytěsnění, ale po absolvování jednání správní rady v náchodské nemocnici, na němž jsme probrali aktuální stav hospodaření, zhodnocení činnosti odštěpného závodu nemocnice Rychnov nad Kněžnou, strategii a harmonogram opatření pro pořízení robota na robotické operace a schválili smlouvy s VZP, jsem se k domácí léčbě vrátil.

Čtvrtek

🗄ráno jsem se vydal jsem do kanceláře neb hromada papírů a operativních záležitostí se poněkud nezdravě zvětšovala, nicméně po několika hodinách za stolem jsem opět kapituloval do postele.

Pátek

…svou samoléčbu jsem „úspěšně“ završil obdržením antibiotik a setrváním v domácí kanceláři🤳👨‍💻

Sobota, neděle

👶čekala mne jedna z příjemných povinností, a to přivítat letošního prvního občánka našeho kraje. Přesně jednu hodinu po půlnoci se rodičům Kristýně a Lukáši Machovým v trutnovské nemocnici narodil 3, 63 kg vážící a 53 cm dlouhý Maxmilián. Stejně jako v loňském roce i letos jsem upustil od návštěvy maminky a novorozence hned v porodnici, protože si myslím, že tento čas má patřit jenom rodině, jejím bezprostředním prožitkům z tohoto velkého okamžiku a jakákoliv oficialita je pro rodiče a zejména čerstvou maminku velmi nekomfortní. Pro oficiální přivítání a předání dárkového poukazu v hodnotě 5000 Kč na nákup vybavení a několika maličkostí pro novorozence i maminku jsem raději zvolil až příležitost oficiálního vítání občánků, které se v Úpici, kde rodina bydlí, konalo právě v tuto sobotu. Celé rodince jsem samozřejmě popřál hodně zdraví a lásky, rodičům pak též vzájemný respekt a trpělivost, aby byli malému Maxmiliánovi ne jeho cestě za poznáním světa tím nebezpečnějším a milujícím zázemím.🤝

Zbytek víkendu věnuji ještě vylepšování své kondice a přípravě na nový týden. Ať je i pro Vás všechny ve všech ohledech příznivý.🙂